Młode Talenty 2018 – sukces UPWr

Dolnośląski Klub Kapitału rozstrzygnął konkurs „Młode Talenty”. Kinga Pilarska zwyciężyła w kategorii „Sukces w działalności społecznej”. Laureatkami zostały także Katarzyna Kornicka, Żaneta Król, Sabina Lachowicz i Safoura Reza.
22 maja 2018 roku

Pięć studentek i doktorantek UPWr zostało laureatkami konkursu „Młode Talenty” organizowanego przez Dolnośląski Klub Kapitału. Kinga Pilarska, studentka II roku studiów II stopnia z biotechnologii, zwyciężyła w kategorii „Sukces w działalności społecznej”. W tej samej kategorii laureatką została również Safoura Reza, studentka weterynarii. W wyróżnionej trójce w kategorii „Sukces w zakresie innowacji” znalazła się doktorantka Żaneta Król, natomiast w kategorii „Sukces naukowy” – doktorantki Katarzyna Kornicka i Sabina Lachowicz.

_resized_600x399_mlode_talenty_2018_galeria-21
fot. Tomasz Lewandowski

Podczas uroczystej gali w Operze Wrocławskiej wszystkie wyróżnione przedstawicielki UPWr odebrały dyplomy i nagrody finansowe, a Kinga również statuetkę.

Konkurs „Młode Talenty” był organizowany już po raz trzeci. Jego organizatorzy postawili sobie za cel promowanie i nagradzanie studentów oraz młodych pracowników nauki, którzy odnieśli znaczący sukces naukowy, artystyczny, społeczny, sportowy, w działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej. W kapitule konkursu zasiadają rektorzy wrocławskich uczelni, przedstawiciele Dolnośląskiego Klubu Kapitału, przedsiębiorców, władz lokalnych i regionalnych.  

W tym roku wśród 18 laureatów, aż 5 miejsc na podium zajęły studentki i doktorantki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

Kinga Pilarska


– Do tej pory jestem w szoku. Sama nominacja była dla mnie już bardzo dużym wyróżnieniem, nagrody się zupełnie nie spodziewałam, co pewnie było widać po moim chaotycznym przemówieniu – śmieje się Kinga. – Dlatego jeszcze raz chciałabym bardzo podziękować ludziom, bez których nigdy nie znalazłabym się w miejscu, w którym jestem. Czyli mojemu promotorowi dr. Michałowi Piegzie, który prawdopodobnie najbardziej wyrozumiałym promotorem na świecie i który nie tylko pomaga mi w przygotowaniu pracy, ale jeszcze uspokaja, kiedy mam już na głowie tyle spraw, że sama zaczynam się gubić. Dr Annie Kanceliście, która wspiera wszystkie akcje charytatywne, które przyjdą mi do głowy. Całemu wydziałowi – to że tak silna reprezentacja wydziału, na czele z panią dziekan, była obecna na gali i jej aplauz słychać było w całej operze, było niesamowicie budujące. Dopisał też samorząd, więc było mi bardzo miło odbierać statuetkę z takim wsparciem – mówi Kinga Pilarska, która za dwa tygodnie podejdzie do obrony pracy magisterskiej, później wyjedzie na 3-miesięczny staż do Belgii, a od października planuje zacząć studia doktoranckie.

  _resized_600x399_mlode_talenty_2018_galeria-16
fot. Tomasz Lewandowski

– Kończę studia i mam poczucie, że ta nagroda to docenienie mojej działalności w ostatnich 5 latach. Taka wisienka na torcie. Jeśli ktoś myśli, że organizacje studenckie to strata czasu, jest w wielkim błędzie. Kiedy zaczynałam studia byłam szarą myszą, która bała się odezwać i napisać maila. Działalność w samorządzie, kole – to naprawdę rozwija, nie tylko naukowo, i daje możliwość poznania fantastycznych ludzi. Bez nich nic bym nie zrobiła – podsumowuje Kinga, która od 10 lat działa jako wolontariusz w m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, na Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, przy organizacji zbiórek pieniężnych na rzecz osób niepełnosprawnych i podczas koncertów charytatywnych, przy zbiórkach na rzecz Caritas i akcji Szlachetna Paczka.Odkąd zaczęła studia łączy wolontariat i chęć pomagania z działalnością na rzecz środowiska studenckiego i akademickiego. Działa w samorządzie studentów, jest starostą swojego roku, przedstawicielką studentów w Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, prezeską Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów, z którym promuje uczelnię i naukę podczas takich imprez jak Ogólnopolskie Dni Biotechnologii. Prowadzi zajęcia i warsztaty dla dzieci, pokazując że można połączyć przyjemne z pożytecznym. Koordynuje akcję Szlachetnej Paczki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, na którym zorganizowała też niejedną akcję pomocy potrzebującym – zbierania nakrętek i baterii, funduszy na rzecz akcji „Podaruj Wigilię”, schronisk dla zwierząt i domu dziecka; jest wolontariuszem podczas rejestracji dawców szpiku, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Samorządzie Studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności pełni rolę członka ds. wolontariatu i jakości kształcenia.

Za pracę na rzecz społeczności akademickiej w 2017 roku otrzymała, przyznawaną przez rektora  UPWr, statuetkę Sapere aude dla wybitnych studentów.

Safoura Reza


Studentka IV roku weterynarii jest tegoroczną zwyciężczynią konkursu INTERSTUDENT dla najlepszych zagranicznych studentów w Polsce.

waz
fot. Tomasz Lewandowski

Jest członkinią Zarządu Samorządu Studentów UPWr i wiceprzewodniczącą Zarządu Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, inicjatorką powołania przedstawiciela studentów z zagranicy w samorządzie, członkinią Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Założyła grupę wsparcia i pomocy dla studentów z zagranicy, studiujących weterynarię – tak jak ona – w języku polskim.

Współorganizuje takie wydarzenia jak Szalona Studencka Noc Naukowa, Dzień Aktywności Studenckiej i Dzień Otwarty. Współorganizowała także trzecią i czwartą edycję International Forum of Medicine and Veterinary Parasitology.

Aktywnie działa w Studenckim Kole Naukowym Zwierząt Egzotycznych „Mephitis” i Międzynarodowej Organizacji Studentów Weterynarii. Zdobyła pierwszą nagrodę za pracę „Wytworzenie mysiej linii komórkowej z nadekspresją genu UGT8a oraz badanie ich podatności na apoptozę wywołaną czynnikami chemioterapeutycznymi” podczas XXII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Badania realizuje pod opieką prof. Macieja Ugorskiego i dr. Jarosława Suchańskiego w Katedrze Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

_resized_600x399_mlode_talenty_2018_galeria-12
fot. Tomasz Lewandowski

Prowadzi badania u psów chorych na dysplazję i opracowuje metody wykrywania pasożyta Giardia duodenalis metodą PCR. Jest wolontariuszką w onkologicznej klinice weterynaryjnej i pracowni RTG dla zwierząt. Promuje weterynarię wśród kandydatów na studia z Polski i zagranicy.

Katarzyna Kornicka


Doktorantka w Pracowni Mikroskopii Elektronowej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, w której od kilku lat – pod okiem promotora, prof. Krzysztofa Marycza – prowadzi badania, zdobywa granty i stypendia naukowe.

stypendysci_2018-1-2
fot. Tomasz Lewandowski

Do pracy magisterskiej badała, jak wiek pacjenta wpływa na potencjał terapeutyczny wyizolowanych od niego komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego (ASC). Efektem było powstanie innowacyjnego, przeciwstarzeniowego biomateriału, który w naturalny sposób niweluje negatywne skutki wolnych rodników akumulowanych przez te komórki.

Zajmuje się głównie komórkami macierzystymi – sprawdza w jakim sposób syndrom metaboliczny koni wpływa na właściwości cytofizjologiczne komórek ASC. Zespół, w którym pracuje, jako pierwszy na świecie wykazał, że komórki te charakteryzują się zwiększoną apoptozą, akumulacją czynników stresowych, a także uszkodzeniem mitochondriów. Wyniki mogą w przyszłości doprowadzić do farmakoterapii komórek in vitro przed ich klinicznym zastosowaniem, czyli „odmłodzenia” w warunkach laboratoryjnych jako efektywnego sposobu leczenia.

Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Londynie, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych (Impact Factor jej publikacji to 56,7). Jej plany badawcze na kolejne lata skupiają się wokół opracowania nanomateriałów mobilizujących komórki macierzyste w procesie regeneracji tkanek.


Sabina Lachowicz


Doktorantka prof. Jana Oszmiańskiego w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Na studiach doktoranckich łączy zainteresowania z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, chemii i biologii roślin. W pracy naukowej zajmuje się usprawnianiem procesu technologicznego produktów aroniowych. To temat, który doskonale wpisuje się w światowe trendy technologii żywności, zmierzającej do opracowywania rozwiązań ograniczających proces przetwórczy i straty cennych związków w gotowym produkcie. Opracowała proces technologiczny produkcji soku z aronii o wysokiej zawartości związków bioaktywnych z ograniczoną tendencją do tworzenia osadów i zmętnień, z których korzysta Tymbark.

stypendysci_2018-2
fot. Tomasz Lewandowski

Zajmuję się też fitochemią surowców roślinnych (m.in. starych odmian jabłek, aronii, świdośliwy, żurawiny, jęczmienia, soi, jagody kamczackiej, borówki, kaliny, czosnku niedźwiedziego) oraz powiązaniem składu metabolitów wtórnych z ich bioaktywnością. Prowadziła badania nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi produkcji suszy z owoców z możliwością wykorzystania ich jako nutraceutyków oraz dodatków do żywności funkcjonalnej.

Jest autorką m.in. 26 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR (Impact Factor – 42). Odbyła staż naukowy w Grecji, dwukrotnie została stypendystką ministra za wybitne osiągnięcia naukowe.

Żaneta Król


Doktorantka prof. Andrzeja Jarmoluka w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności zajmująca się wytwarzaniem biopolimerowych kompozytów, czyli jadalnych, nietoksycznych, biodegradowalnych materiałów biopolimerowych o nowych unikatowych właściwościach, zwłaszcza przeciwdrobnoustrojowych. Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów został opatentowany.

stypendium_ministra_2016-7
fot. Tomasz Lewandowski

Kompozyty te mogą znaleźć zastosowanie w produkcji jadalnych i nietoksycznych powłok ochronnych, otoczek, osłonek nanoszonych bezpośrednio na produkty żywnościowe lub jej składniki, co umożliwia zmniejszenie strat ekonomicznych przedsiębiorstw powodowanych zepsuciem lub krótkim terminem przydatności do spożycia nieodpowiednio zabezpieczanych wyrobów. Zastosowanie w praktyce przemysłowej tego wynalazku może, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa i jakości produktów, istotnie ograniczyć ilości bądź wyeliminować dodatki konserwantów stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub kosmetycznym.

Zastosowanie wynalazku np. w przemyśle mięsnym obniżyłoby koszty stosowania tradycyjnych osłonek, skróciło czas trwania procesu o 30-60%, pozwoliło na uzyskanie wysokiej powtarzalności wyrobów i zwiększyło bezpieczeństwo mikrobiologiczne w porównaniu do aktualnie stosowanych rozwiązań.Za swój wynalazek Żaneta Król otrzymała szereg nagród: nagrodę II stopnia w konkursie „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki 2013” organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu, I miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, srebrny medal przyznany przez jury 43. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz nagrodę specjalną za najlepszą innowację od Pierwszego Irańskiego Instytutu Wynalazców, a także złoty medal z wyróżnieniem podczas 9. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków.

mj