Prof. Volodymyr Stybel z tytułem honorowego profesora UPWr

Uroczystość nadania rektorowi Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie Volodymyrowi Stybelowi tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu była jednym z wydarzeń absolutorium. 


23 kwietnia 2018 roku

Współpracę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego zainicjował prof. Eryk Adamczyk, były dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który w 1990 roku doprowadził do podpisania umowy. Jej efektem są dzisiaj wspólne publikacje, wymiana pracowników naukowych, konferencje – o czym zebranym na uroczystości absolutorium przypomniał dziekan weterynarii prof. Krzysztof Kubiak. 

Decyzja o wyróżnieniu prof. Stybela tytułem honorowego profesora UPWr zapadła jednogłośnie. Laudację, przybliżającą sylwetkę i dokonania rektora lwowskiej uczelni, wygłosił prof. Roman Kołacz, który powiedział: – Trudno sobie bez Lwowa i jego uczelni wyobrazić nie tylko polską naukę, ale też i tę ukraińską, czy mówiąc wprost – europejską.  Na tej sali siedzi wiele osób, których korzenie sięgają dawnych Kresów polskich. Historia sprawiła, że swoją nową przystań znaleźli tutaj, we Wrocławiu. Ale owe skomplikowane dzieje, które wszyscy znamy, sprawiły, że wiemy też, jakie znaczenie ma budowanie mostów. Kiedy kolejny raz historia zmieniła Europę, ta zmiana przyniosła wolność Ukrainie. Nowe państwo w nowej rzeczywistości potrzebowało przyjaciół. I właśnie wtedy owa lwowska wspólnota pokazała, że możemy i chcemy sięgać do wspólnych korzeni. My, tu we Wrocławiu, odwołujemy się do tradycji Akademii Rolniczej w Dublanach i do Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. To jest nasza tożsamość, nasz etos służby nauce i społeczeństwu. Kiedy więc ze Lwowa wyciągnięto do nas rękę, było jasne, że ją pochwyciliśmy w braterskim uścisku, by razem czerpać z tradycji i jednocześnie budować przyszłość. Wsparcie z naszej strony, otwarcie na współpracę były też swoistym zobowiązaniem moralnym. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Uniwersytet Przyrodniczy korzysta z dobrodziejstw unijnego systemu wsparcia nauki. Ale przecież świetnie pamiętamy czasy, kiedy każdy odczynnik był na wagę złota, a wyjazdy na zagraniczne staże marzeniem. Wtedy, gdy na wiele rzeczy polskiej nauki nie było stać, pomocną dłoń wyciągnęli do nas naukowcy z uczelni w Niemczech, Francji, Szwecji. Dobro należy spłacać dobrem, więc bez wahania zaczęliśmy budować współpracę z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego. 


abs_med_wet_2018-1
Prof. Volodymyr Stybel i prof. Tadeusz Trziszka – obaj podkreślali wagę współpracy uczelni lwowskiej i wrocławskiej
fot. Tomasz Lewandowski

Były rektor UPWr zdradził też, że prof. Stybel wywodzi się z rodziny nauczycielskiej, wśród jego przodków są Polacy, najważniejsza – obok pracy – jest dla niego rodzina, że kibicuje Dynamo Kijów, a szczególnie Tomaszowi Kędziorze i zacytował na koniec swojego wystąpienia słowa samego wyróżnionego: „Nasze korzenie są tak ściśle powiązane, że obalenie jednego z nich zabije wszystkich. Dlatego myślimy o przyszłości, stworzymy jej dobroć dla obu narodów”. Prof. Volodymyr Stybel nie krył wzruszenia, mówiąc wprost, że jest pełen pozytywnych emocji, a przyznane mu wyróżnienie uznaje za honor dla całej swojej Alma Mater i dowód przyjaźni dwóch narodów: polskiego i ukraińskiego. 

Wzruszenia towarzyszyły też jubileuszowi 60-lecia dyplomów, które na pamiątkę swojego absolutorium odebrali Eryk Adamczyk, Roman Bochdalek, Zdzisław Dobkowicz, Władysław Dziedzic, Radosław Kędzierski, Marian Kierzkowski, Kornel Krasicki, Jerzy Nowacki, Mieczysław Pietrzak, Bruno Pohnke, Hubert Prill, Andrzej Szlichta i Janusz Tatomir. Dziękujący w imieniu diamentowych jubilatów dr Mieczysław Pietrzak, skierował swoje słowa nie tylko do władz uczelni obecnych na uroczystości, ale też do młodych lekarzy weterynarii, którym powiedział: – Wiem, że różnie się wasze drogi potoczą, ale większość z nas pójdzie w teren i będzie zajmować się leczeniem zwierząt. Życzę wam, byście pamiętali w swojej pracy o dwóch maksymach: „Nie ma złych zwierząt, są tylko źli ludzie” i „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta”. A moim kolegom życzę, żebyśmy spotkali się w takim samym gronie za 60 lat. 


abs_med_wet_2018-2
Dr Roman Bochdalek z „Diamentowym dyplomem” w 60. rocznicę absolutorium i dziekan Krzysztof Kubiak 
fot. Tomasz Lewandowski

Podczas sobotniej uroczystości wręczono też wiele nagród i wyróżnień, honorując osoby, które współpracują z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” nagrodzono prof. Vasyla Stefanyka, kierownika Katedry Położnictwa i prof. Antoniego Gamotę, emerytowanego kierownika Katedry Chirurgii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii. Odznakę „Zasłużony dla Uniwerstytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” otrzymali prof. Vasyl Vlizlo, dyrektor Instytutu Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, dr Igor Maksymowych, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego oraz lekarz weterynarii Mieczysław Pietrzak, emerytowany nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Medale „Zasłużony  dla  Wydziału  Medycyny  Weterynaryjnej przyznano Teresie Małowiejskiej z dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (co zebrani na sali przywitali gorącym aplauzem), Ellen Bergene I Enok John Hansen z European Education Consultant AS w Norwegii. 


abs_med_wet_2018-3
Podczas uroczystości promowano również doktorów nauk weterynaryjnych – na zdjęciu dr Marta Płonek
fot. Tomasz Lewandowski

Podczas uroczystości promowano również doktorów nauk weterynaryjnych: dr Karolinę Bierowiec (na podstawie rozprawy doktorskiej nt. „Epidemiologia Staphylococcus aureus u kotów na terenie Wrocławia”), dr. Szymona Boguckiego („Analiza  krótkookresowej  zmienności  rytmu  serca  ( short-term  HRV) u psów zdrowych i z wybranymi chorobami serca”), dr Martę Gotowiecką („Wpływ plazmy ejakulatu oraz katalazy i N-acetylo-L-cysteiny na system antyoksydacyjny i jakość nasienia psów w warunkach in vitro”), dr Annę Grabowską („Zastosowanie inhibitora Na+/K+ATPazy w kriokonserwacji zarodków końskich”), dr Izabelę Janus („Analiza patomorfologiczna lewego przedsionka serca u psów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) i chorobą zwyrodnieniową zastawki mitralnej (CMVD/MMVD)”), dr Anną Migdał („Ekspresja wybranych genów dla TLR  u źrebiąt w odpowiedzi na stymulację Biotropiną”), dr Martę Płonek („Ocena funkcjonalna i strukturalna szlaków słuchowych u psów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem technik potencjałów wywołanych z pnia mózgu (BAER) oraz rezonansu magnetycznego (MR)”), dr Sylwię Prochowską („Analiza właściwości oraz kompetencji zapłodnieniowej plemników uzyskanych z cewki moczowej i najądrzy kota domowego”), dr Ewelinę Prozorowską („Morfogeneza i angioarchitektura wewnętrznych narządów płciowych żeńskich u kota domowego (Felis silvestris catus)”), dr Monikę Sikorę („Ocena przydatności popłuczyn, badania histopatologicznego endometrium oraz białek ostrej fazy w diagnostyce chorób macicy klaczy”). Podczas absolutorium rocznika 2012-2018 oczywiście wyróżniali się absolwenci english division, którzy w większości odbierali swoje dyplomy występując w strojach ludowych z tych regionów Norwegii, z których pochodzą. 


abs_med_wet_2018-4
Studenci english division zawsze robią wrażenie wspaniałymi strojami ludowymi z regionów, skąd pochodzą
fot. Tomasz Lewandowski

Dyplomy z wyróżnieniem odebrały Joanna Niewiadomska i Beata Ostojska. Swoje nagrody przyznały też izby lekarsko-weterynaryjne: Krajowa i regionalne. Zebrani goście i absolwenci wysłuchali również wykładu dr. Grzegorza Dejneka „Codzienne wyzwania dla lekarza weterynarii” i dr. Michała Dzięcioła „Let's communicate”. 

kbk