Energetyczny kwiatek na UPWr

Studenckie Koło Naukowe BioEnergia pod okiem dr. Arkadiusza Dyjakona z Instytutu Inżynierii Rolnictwa zrobiło kwiatek inny niż wszystkie – energetyczny. Dzięki niemu naładujesz telefon czy tablet. Kwiatek stanie przy Norwida, jak zawita do nas prawdziwa wiosna.
21 marca 2018 roku

Idea Zielonego Uniwersytetu realizowana przez studentów – na czym polega?

Pomysł polega na realizacji różnych projektów ukierunkowanych na zwiększeniu stopnia wykorzystania potencjału zawartego w energii odnawialnej, a należy pamiętać, że energia produkowana z tych źródeł przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Co więcej, mają za zadanie pokazać, że istnieje możliwość aplikacji odnawialnych źródeł energii w przestrzeni miejskiej, a powstałe rozwiązania są w stanie dobrze wkomponować się w otoczenie pełniąc jednocześnie przydatną funkcję użytkową. W tym zakresie, SKN BioEnergia skupia się na możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – głównie z energii słońca i wiatru – poprzez interesujące i ciekawe rozwiązania. Jednym z takich przykładów jest stworzenie kwiatka energetycznego, który pozwala na naładowanie małych mobilnych urządzeń elektronicznych energią wytwarzaną z OZE, w tym wypadku z paneli fotowoltaicznych i miniturbiny wiatrowej. W efekcie powstaje przyjazna dla środowiska stacja ładowania, która znacząco różni się swoim wyglądem nawiązującym do natury. Kolejny projekt realizowany przez nasze koło naukowe to ławeczka energetyczna. Jej idea polega na wykonaniu ławki z zadaszeniem wykonanym oczywiście z paneli słonecznych. Studenci będą mogli latem posiedzieć na tej ławce w cieniu, ale jednocześnie skorzystać ze źródła zasilania, ponieważ panele będą produkowały energię elektryczną i magazynowały ją w akumulatorach. Na ławce i dzięki ławce będzie więc można podładować telefon, tablet, być może nawet podłączyć komputer, zależy to od końcowego rozwiązania projektu.

kwiatek_energetyczny-1
SKN BioEnergia i energetyczny kwiatek podczas prezentacji na uczelni
fot. Tomasz Lewandowski

Kwiatek energetyczny stanie na dziedzińcu gmachy głównego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Norwida. A ławeczka? 

Na razie jest ona na etapie projektu koncepcyjnego, ale jest kilku studentów w kole naukowym, którzy chcą ją wykonać. Lokalizacji więc jeszcze ustalonej siłą rzeczy nie ma, ale chcielibyśmy, aby stanęła ona przy Instytucie Inżynierii Rolniczej na Chełmońskiego. Wynika to z kilku powodów: po pierwsze, to tutaj realizowanych jest najwięcej zajęć dla kierunku OŹEiGO, a po drugie jest to monitorowany teren wewnętrzny uczelni, co powinno zapewnić bezpieczeństwo i długie użytkowanie ławeczki. No i po trzecie – byłaby to bardzo dobra forma reklamy kierunku i studentów działających w SKN BioEnergia, a na uczelni mało jest dotychczas elementów związanych z OŹEiGO, które byłyby wyraźną informacją dla osób z zewnątrz o takim kierunku studiów realizowanym przez UP we Wrocławiu.

Kto wsparł koło naukowe OZE przy realizacji kwiatka energetycznego?

Pierwszy projekt został sfinansowany przez Dział Spraw Studenckich za sprawą prorektor Danuty Parylak, której bardzo spodobała się koncepcja projektu i jego możliwości aplikacyjne. Z tego miejsca, jeszcze raz bardzo dziękuję za życzliwość i wsparcie. A ponieważ wykonany prototyp wyszedł bardzo ciekawie, zapadła decyzja, że kwiatek stanie się jednym z naszych symboli. W końcu nasz uniwersytet zajmuje się OZE i gospodarką odpadami i byliśmy pierwszą w Polsce uczelnią, która uruchomiła studia z zakresu zielonej energii. Kwiatek byłby pierwszym elementem pokazującym, że OZE są dla nas ważne i że świetnie to wyzwanie rozumieją studenci. Słowem jest miejsce na fajne projekty.

Kto pracował przy kwiatku?

Przy pierwszej wersji pracowały obecnie już absolwentki naszej Uczelni: Klaudia Rudzka, Aleksandra Wachowiak i Marcelina Aniśkiewicz, która przez trzy lata była prezeską koła naukowego. Obecny projekt, który uruchomimy wraz z astronomiczną wiosną prowadzi Jakub Dorosz, Radosław Słabowski, Dawid Olszewski oraz Bartosz Woźniakowski – obecny prezes koła.
 
Ile czasu zajęło wam zrobienie takiego kwiatka?

Od momentu, kiedy dostaliśmy zielone światło, około 5-6 tygodni.

Marzy się panu i pana studentom wizja, że takie kwiatki stałyby w różnych miejscach nie tylko na uczelni, ale i we Wrocławiu, czy jeszcze dalej, w Polsce?

Oczywiście. To  nie tylko świetny sposób na promocję naszej uczelni, czy szerzej OZE, ale przede wszystkim bardzo praktyczne i potrzebne rozwiązanie. Wykonaliśmy proste wizualizacje terenowe, w których nasz kwiatek stoi na rondzie Reagana, przed dworcem głównym PKP, na przystanku MPK czy Wyspie Słodowej. W lokalizacjach, gdzie jest duże nasłonecznienie, brak dostępu do energii elektrycznej i obecni są ludzie, to idealne miejsca dla kwiatka energetycznego, przy którym można podładować telefon komórkowy czy tablet, bez których dzisiaj praktycznie chyba nikt już nie wychodzi z domu.


oze_kwiatek

  infografika SKN BioEnergia

Kwiatek, ławeczka, jak rozumiem, koło kipi pomysłami. 

Tak, jedna z moich studentek – Paulina Wójcik – wykonała z własnych środków także fotel energetyczny na plażę czy na basen – oczywiście z panelami fotowoltaicznymi. Siedząc w fotelu i chcąc odpoczywać w cieniu, sami optymalizujemy położenie panelu słonecznego. Wyprodukowana energia elektryczna magazynowana jest  akumulatorze. Fotel ma też głośniki, więc można na nim odpoczywać i słuchać muzyki, ale można też pracować na laptopie, czytać książkę na tablecie. W godzinach wieczornych można włączyć oświetlenie LED i poczytać nawet zwykłą książkę. Takie rozwiązanie również ma szeroki potencjał aplikacyjny. Pomysły są, brak jest jednak często odpowiednich funduszy na ich realizację.Inwestycje OZE na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu był pierwszą uczelnią w kraju, która na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, na kierunku inżynierii rolniczej, uruchomiła studia z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. W kolejnych latach UPWr realizując ideę Zielonego Uniwersytetu zdecydował się też na inwestycje w infrastrukturę, pozwalające nie tylko na obniżenie kosztów energii elektrycznej, promowanie rozwiązań proekologicznych, ale dających też możliwości wykorzystania w dydaktyce.

– Nasze inwestycje w OZE to przede wszystkim projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – mówi prorektor ds. rozwoju Adam Szewczuk i wylicza: hala sportowa przy ul. Chełmońskiego 43, budynek dydaktyczno-naukowy przy ul. Kożuchowskiej 1-3 oraz Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim 24. – Oczywiście panele fotowoltaiczne zostały też wykorzystane w Geo-Info-Hydro, ale generalnie od początku zależało nam na tym, by tam, gdzie to możliwe, tę infrastrukturę wykorzystywać również do celów dydaktycznych, a więc do pracy ze studentami.

Przy Chełmońskiego kolektory słoneczne wspomagają ogrzewanie wody basenowej na krytej pływalni, a panele fotowoltaiczne na dachu wytwarzanie energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna została wyposażona w mini stację meteorologiczną, która prowadzi pomiary, te zaś stanowią materiał dydaktyczny dla studentów inżynierii rolnictwa. 45 kolektorów słonecznych zapewnia też darmową energię słoneczną służącą do podgrzewania wody w budynkach Geo-Info-Hydro i Centrum Dydaktyczno-Naukowym. Z OZE korzysta również stacja badawcza w Kamieńcu, której kierownikiem jest dr Jarosław Dąbrowski. Stanowisko wyposażono w specjalistyczną aparaturę pomiarową, co pozwala na ciągłe prowadzenie badań związanych z energią odnawialną. Uzyskane dane wykorzystywane są w pracach naukowo-badawczych i do prowadzenia zajęć dydaktycznych.oze_www

Na stronie głównej uczelni w specjalnej zakładce będą zamieszczone informacje dotyczące oszczędności uzyskanych dzięki OZE na UPWr. Zakładka będzie dostępna od 26 marca

kbk