Studenci WP-T uczą się w zabytkowym parku

Dzięki umowom z podmiotami zewnętrznymi, studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu swoich studiów. Jednym z takich miejsc jest pałacowy park w zabytkowym kompleksie w Ciechanowicach Wielkich, którego właściciel podpisał umowę z Wydziałem Przyrodniczo-Technologicznym UPWr.
19 marca 2018 roku

Dla studentów kierunku ogrodnictwa Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podstawą jest wiedza z przedmiotów zawodowych realizowanych w Katedrze Ogrodnictwa. Zdobywają ją zarówno na zajęciach na uczelni, jak i w terenowych stacjach badawczych – w Stacji Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach uczą się uprawy roślin warzywnych, przyprawowych oraz ozdobnych, a w Stacji Sadowniczej w Samotworze poznają uprawę i pielęgnację drzew i krzewów owocowych. Od ogrodników poszukiwanych na rynku wymaga się dużych umiejętności praktycznych. W firmach zajmujących się pielęgnacją i projektowaniem terenów zielonych przyszły inżynier ogrodnictwa musi wykazać się bardzo dużą znajomością licznych roślin zarówno zielnych jak byliny, oraz o pędach zdrewniałych jak drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza. Mnogość licznych taksonów wymienionych roślin wymaga od przyszłych adeptów ogrodnictwa dokształcania się przez całe swoje życie zawodowe. – Dlatego tak istotne w tym zawodzie są praktyki, staże czy obozy naukowe organizowane w miejscach, w których mogą się praktycznie szkolić – mówi prof. Anita Biesiada, kierownik Katedry Ogrodnictwa na WPT.

Obozy w Ciechanowicach


Do takich szkoleń można zaliczyć trzecią już edycję (pierwsza odbyła się w 2015 roku) obozu naukowego w zabytkowym parku w Ciechanowicach Wielkich, gdzie znajduje się zabytkowy pałac z parkiem. – Z propozycją współpracy zgłosił się do nas właściciel pałacu i parku, w którym jest bardzo ciekawy drzewostan i studenci mogą nabywać doświadczeń i umiejętności z zakresu arboretyki. Zaproponował nam bardzo dobre warunki – studenci mają za darmo pobyt i wyżywienie na miejscu, zapewnione odpowiednie możliwości i środki do pracy. A że park jest duży, to mogą się w swoich działaniach wykazać i wiele nauczyć – mówi prof. Biesiada.

palac_ciechanowice-1-3
W Ciechanowicach odbyły się już trzy obozy naukowe
fot. SKN Ogrodników


Tygodniowe obozy w Ciechanowicach odbywają się pod nadzorem dr. inż. Przemysława Bąbelewskiego, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników. Studenci pracują w rewitalizowanym, zabytkowy parku w stylu angielskim – w bliskim sąsiedztwie pałacu są też ogród włoski, barokowy i różany otoczone przepięknym starym zabytkowym drzewostanem. – Dzięki współpracy z Andrzejem Melerem, właścicielem parku i pałacu, studenci mogą rozwijać swoje praktyczne zainteresowania ogrodnictwem. Podczas ostatniego wyjazdu studenci po wykonaniu projektu rabat, sami je zakładali, sadząc rośliny oraz pielęgnują zrealizowane już projekty z ubiegłego roku – mówi dr Bąbelewski i dodaje, że tematem przewodnim zajęć było założenie rabaty z zawsze zielonych różaneczników pod okapem starych krzewów.

Ogrodnicze niespodzianki


Studenci wcześniej starannie przygotowali glebę, co było nie lada wyzwaniem z uwagi na liczne niespodzianki, jakie znajdowały się w profilu poniżej. Następnie glebę wzbogacono torfem o odczynie kwaśnym, obniżając w ten sposób pH gleby – różaneczniki wymagają kwaśnego podłoża. Następnie zasadzono duże krzewy (wysokość i średnica wynosiła około 1 m). Tak duże krzewy z dużą bryłą korzeniową wymagały wykopania dużych otworów, które zaprawiano torfem i kompostem, nic więc dziwnego, że w posadzenie dużej rośliny zaangażowane były czasami nawet cztery osoby. Podczas tygodnia pracy zaprojektowano i wykonano dwie duże rabaty, gdzie posadzono około 100 dużych krzewów. W zajęciach praktycznych uczestniczyło 20 osób z obecnego II i III oraz V roku.
– Studenci z IV roku studiów będą mogli wykazać się wiedzą, jaką zdobyły na zbliżającym się dużymi krokami egzamin inżynierskim – dodaje dr Przemysław Bąbelewski.

palac_ciechanowice-1
Studenci podczas prac w ogrodzie i parku pielęgnowali m.in. dużą rabatę bylinową
fot. SKN Ogrodników

W czasie tygodniowego pobytu w Ciechanowicach pielęgnowano też dużą rabatę bylinową – studenci poznali około 50 gatunków bylin i ozdobnych traw oraz tajniki projektowania i zakładania rabat bylinowych, które w ogrodach angielskich są istotnym elementem kompozycyjnym. Pracowano też przy ogrodzie skalnym oraz dużej rabacie bylinowej w ogrodzie włoskim. Kolejnym ważnym zadaniem było umiejętne przycinanie i formowanie licznych niskich żywopłotów bukszpanowych tworzących tzw. partery zarówno w ogrodzie włoskim, jak i barokowym. Studenci wykonali również pielęgnację rozarium wycinając przekwitające kwiaty i zawiązane owocostany z krzewów. Ostatnią czynnością było zrealizowanie projektu, w ramach którego posadzono drzewa buka pospolitego Purple Fountain oraz wiązu szypułkowego Aurea, tworzących atrakcyjna barwną kompozycję w parku.W obozie uczestniczyli studenci o II roku studiów mgr z ogrodnictwa: Kacper Parypa , Jan Maciejewski, Jarosław Kobak,  Magdalena Rowińska , Magdalena Justyna Nowak, Magdalena Nowak, Karolina Bielska,  Paweł Wojtczak oraz studenci III roku I stopnia studiów: Marta Bartos, Melania Budai, Karolina Gil, Aleksandra Kozaczko, Klaudia Ładocha, Maria Owczarek, Aleksandra Przyczyna, Klaudia Wlaźlak, Kamil Zygmański.

Nie tylko park


Zabytkowy pałac Ciechanowice to jeden z najładniejszych zabytkowych obiektów na terenie Dolnego Śląska. Zlokalizowany jest we wsi Ciechanowice, pomiędzy Rudawskim Parkiem Krajobrazowym a Górami Ołowianymi, u stóp Miedzianki, w obszarze NATURA 2000 w odległości ok. 10 km od Radomierza.  Przypuszcza się, że pierwotny średniowieczny zamek obronny jako pałac najprawdopodobniej funkcjonował już w drugiej połowie XV wieku. Pierwsza udokumentowana informacja dotycząca budowli sięga 1568 roku. Największych i istotnych ingerencji remontowych i budowlanych dokonano w 1846 roku. Ówczesny właściciel Fryderyk Bernard von Prittwitz przyczynił się też do założenia wokół pałacu parku o charakterze angielskim. Pałac po II wojnie światowej stał się własnością Skarbu Państwa i został zaadaptowany na ośrodek kolonijny, dom dziecka, a następnie szkołę. W 2004 roku szkołę zlikwidowano, a budynek zaczął ulegać dewastacji. Od 2010 roku obiekt należy do Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, którego właścicielem jest Andrzej Meller.

sala-rycerska-1
Sala rycerska pałacu w Ciechanowicach
fot. Pałac Ciechanowice


Najcenniejsze w pałacu są XVI-wieczne freski, które pokrywają niemal całe ściany pomieszczeń na pierwszym piętrze. Malowidła pokrywają też w całości sufit w Sali Rycerskiej znajdującej się na parterze. Freski odkryto przypadkowo podczas prac remontowych, przy zakładaniu instalacji elektrycznej, pod grubą warstwą tynku. Ich wartość artystyczna porównywalna jest z freskami wawelskimi. Obecnie są gruntownie odrestaurowywane i konserwowane. Odtworzono również teren okalającego budynek pałacowy, a w szczególności fosę i most. W parku odrestaurowano m.in. romantyczny amfiteatr i tzw. świątynię dumania. Cały zespół parkowy otoczono murem z kamienia łamanego. Ogrodzenie okala ogrody parkowe, które zostały podzielone na francuski, angielski, i włoski. W miejscu byłej bramy wjazdowej wybudowano napowietrzną kaplicę modlitewną poświęconą Matce Bożej Brzemiennej.

Gdzie na praktyki?


Wydziałowe Biuro Praktyk (WBP) zajmuje się stroną administracyjną przy realizacji przez studentów praktyk zgodnie z programem studiów (m. in. przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, przeprowadzeniem wymaganych szkoleń).
Studenci wszystkich kierunków, dla których przewidziane są praktyki, samodzielnie organizują sobie miejsce praktyk. Uczelnia nie wysyła studentów do konkretnych pracodawców, jednak może polecić studentom miejsca, gdzie istnieje zapotrzebowanie na praktykantów. Aktualnie najwięcej ofert praktyk przedstawiają firmy ogrodnicze (w tym projektowanie ogrodów, szkółki drzew i krzewów) oraz duże gospodarstwa rolne. Studentów kierunków takich jak rolnictwo, ogrodnictwo, agrobiznes chętnie przyjmują też jednostki państwowe jak np. COBORU – Stacja w Zybiszowie. Studenci mają możliwość realizacji praktyk w innych instytucjach państwowych taki jak Agencje (np. ARiMR czy KOWR), Lasy Państwowe na terenie całej Polski, Instytuty (IUNG, IJHARS,WIORIN, PIORIN, WIOŚ) oraz w wielu prywatnych przedsiębiorstwach prowadzących działalność, której profil pozwala na zrealizowanie programu praktyk (np. banki).

palac_ciechanowice-4
Z Wydziałem Przyrodniczo-Technologicznym UPWr współpracuje wiele podmiotów oferujących studentom staże i praktyki
fot. SKN Ogrodników


Wiele firm działających na Dolnym Śląsku (np. te z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami) od lat przyjmuje studentów UPWr  na praktyki i zawsze w okresie wiosennym czekają na zgłoszenia, jednak oferują zwykle tylko kilka miejsc i wtedy ważny jest jak najszybszy termin zgłoszenia się do danego przedsiębiorstwa. Podobnie wygląda sytuacja w dużych i znanych zakładach produkcyjnych – co jest ważne dla studentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji czy Technika Rolnicza i Leśna. Na niektórych kierunkach studenci mają praktyki obowiązkowe w uczelnianych jednostkach (Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Samotworze, Ośrodek badań dendrologicznych w Pawłowicach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec). Biuro Praktyk kieruje studentów do wybranych jednostek, gdzie mogą zrealizować szereg zagadnień zawartych w programach praktyk oraz zdobyć szeroką wiedzę i doświadczenie, również w pracy naukowej.

Studenci mają też możliwość realizowania praktyk za granicą. Jeśli student zna zagraniczne gospodarstwo lub firmę, która przyjmie go na praktyki, wtedy zgłasza się do WBP i otrzymuje instrukcje jak dalej postępować. Studenci mogą też realizować praktykę zagraniczną korzystając z programu Erasmus+. W tym celu zainteresowane osoby powinny się zgłosić do Działu Współpracy z Zagranicą.

Warto, aby studenci obserwowali profil Wydziału P-T na facebooku, ponieważ WBP umieszcza tam regularnie informacje o targach pracy, targach energii odnawialnej oraz innych wydarzeniach, gdzie warto się udać i poszukać pracodawcy, u którego będzie można zrealizować praktykę.
kbk