VIII Szalona Studencka Noc Naukowa

„Kobiety z pasją w nauce” – pod takim hasłem 8 marca odbyła się ósma już edycja Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej, imprezy organizowanej przez studentów dla studentów. 
9 marca 2018 roku

Szalona Studencka Noc Naukowa to jedyne takie wydarzenie w roku, które – organizowane przez studentów dla studentów – łączy dobrą zabawę po godzinach, kiedy skończą się już wszystkie ćwiczenia i wykłady, z nauką, która wychodzi z ram konkretnych zajęć i dyscyplin.

viii_ssnn-1
fot. Tomasz Lewandowski

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jan Miodek, który z sobie tylko właściwymi lekkością i wdziękiem omówił pochodzenie słowa pasja, zahaczył o poprawną wymowę słowa nauka (warto sprawdzić!) i przeszedł do kobiet. Jak wyjaśnił specjalista – przez wieki było to słowo wręcz obraźliwe (być może dlatego, że jedna z koncepcji etymologii tego słowa wywodzi je od kobu, czyli chlewu w staropolszczyźnie). Neutralnym stylistycznie określeniem była natomiast dziewka/dziwka, ponownie – odwrotnie niż dziś. Żena, czyli żona, nie była kiedyś określeniem matrymonialnym, ale neutralnym – każdej kobiety. Niewiastą zaś (czyli tą, o której nic nie wiemy) zwano kiedyś synową.

viii_ssnn-2
fot. Tomasz Lewandowski

SKN OrgChem wygłosiło wykład o patronce tegorocznej nocy – Marii Curie-Skłodowskiej, SKN Botaników i Ekologów Roślin opowiedziało o kobietach w botanice na przestrzeni dziejów, a SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska o kobietach w męskim świecie nauk o glebie. SKN Hydrologów i Hydrotechników skupiło się na water women, czyli kobietach zarządzających wodą, natomiast SKN BioEnergia na udziale kobiet w wyścigu kosmicznym. SKN Juvenis w krótkiej scence rodzajowej opowiedziało, co dla małego dziecka znaczą narodziny siostry i co z siostrą ma wspólnego pierwsza kobieta, Ewa. SKN Żywienia Zwierząt przygotowało wywiad z założycielką koła i wybitną zootechnik, prof. Dorotą Jamroz, SKN Q Jakości Żywności historię ewolucji… studentki na UPWr, a SKN Meliorantów tematyczny quiz.

Trzy wybitne studentki UPWr, nagradzane i doceniane także poza uczelnią – Joanna Kozłowska, Joanna Szydlarska i Safoura Reza zaprezentowały swoje osiągnięcia, projekty naukowe, nad którymi aktualnie pracują i możliwości naukowego rozwoju studentów i doktorantów.

viii_ssnn-3
fot. Tomasz Lewandowski

Wystąpiły też artystyczne sekcje ruchu studenckiego UPWr, czyli Akademicki Klub Tańca „UP” i solistka Anna Wróbel, Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok”, Chór UPWr, Klub Teatralno-Filmowy „Na Grunwaldzkim”, jak również standuper Grzegorz Wójtowicz, znany we Wrocławiu między innymi z występów w ramach Komediowego Międzynarodowego Festiwalu Wrocek. Można też było pograć w planszówki i wziąć udział w „Jednym z dziesięciu”.

viii_ssnn-4
fot. Tomasz Lewandowski

Jak co roku podczas Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej nagrodzone zostały najlepsze koła naukowe w roku akademickim 2016/2017. I miejsce zajęło SKN Geodetów, drugie przypadło SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”. Trzem kołom: SKN Analiz Rynkowych, SKN „OrgChem” i SKN Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia” przyznano natomiast wyróżnienia.

Wydarzenie zorganizowało i poprowadziło SKN Inżynierii Rolniczej na czele z opiekunami: dr Beatą Cieniawską i dr. Markiem Brennensthulem, wspierane przez Dział Spraw Studenckich i Samorząd Studentów UPWr.

mj