Styczniowe posiedzenie senatu

Podczas pierwszego posiedzenia senatu w 2018 r. wręczono dyplomy zdobywcom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz przedstawiono sprawozdania z działalności m.in. SJO, SWFiS i Samorządu Studentów UPWr.
29 stycznia 2018 roku

Rozpoczynając pierwsze w nowym roku posiedzenie senatu, rektor wręczył dyplomy zdobywcom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Następnie senatorowie zatwierdzili porządek dzienny obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia. Podjęto uchwały w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych II stopnia z ekonomii na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym oraz w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności, uwzględniających Polską Ramę Kwalifikacji.

W części referatowej:

  • Dyrektor Janusz Gaca poinformował o działalności Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji oraz aktualnych możliwościach komercjalizacji wyników badań,
  • Prorektor ds. studenckich i edukacji, Józef Sowiński opowiedział o Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta, sprawozdawczości do systemu POL-on i na potrzeby GUS,
  • Zastępca dyrektora Działu Spraw Studenckich, Teresa Stadnik i przewodniczący Samorządu Studentów UPWr, Kacper Mędygrał przekazali informację o działalności samorządu oraz innych agend i organizacji studenckich,
  • Dyrektor Piotr Marszał – o działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Dyrektor Ewa Hajdasz – o działalności Studium Języków Obcych.
Na senacie poruszono także kwestię Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

mj