Rekrutacja na studia II stopnia

Do 15 lutego trwa rekrutacja na studia II stopnia – do wyboru jest 21 kierunków studiów i aż 36 specjalności. Są też nowe studia polsko-chińskie. 
19 stycznia 2018 roku

Zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to możliwość wyboru spośród 21 kierunków studiów II stopnia i aż 36 specjalności – od biotechnologii, geodezji i kartografii przez inżynierie bezpieczeństwa i środowiska do technologii żywności i żywienia człowieka oraz zootechniki. Są też cztery nowości – polsko-chińskie specjalności z ogrodnictwa i zootechniki oraz agrobiznes i biotechnologia stosowana roślin.

Dodatkowo trwa również rekrutacja na studia I stopnia z inżynierii środowiska.


naglowki_rekrutacyjne_stacjonarne_1_stopnia

Inżynieria środowiska


Rejestracja na jedyne w tej rekrutacji studia I stopnia trwa do 15 lutego 2018 roku do godz. 12:00. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia po godz. 18:00.

Szczegółowy terminarz rekrutacji


naglowki_rekrutacyjne_stacjonarne_2_stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia trwa do 15 lutego 2018 roku do godz. 12:00. W tym terminie kandydaci muszą zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożyć dokumenty w odpowiedniej komisji.

Wyjątkiem jest geodezja i kartografia – dla kandydatów na ten kierunek termin upływa dwa dni wcześniej – 13 lutego.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Inne terminy obowiązują również w przypadku rekrutacji na studia polsko-chińskie: tutaj ostateczny termin rejestracji i złożenia dokumentów upływa 13 lutego o godz. 12:00.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia polsko-chińskie


AgrobiznesNOWOŚĆ

Architektura krajobrazu

Biotechnologia

Biotechnologia stosowana roślinNOWOŚĆ

Budownictwo

 • konstrukcje budowlane

Geodezja i kartografia

 • geodezja gospodarcza
 • geoinformatyka
 • gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

 • rynek nieruchomości
 • zarządzanie przestrzenią

Inżynieria bezpieczeństwa

 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Inżynieria i gospodarka wodna

 • gospodarka wodna
 • zagospodarowanie wód opadowych

Inżynieria środowiska

 • technika sanitarna
 • inżynieria wodna i melioracyjna
 • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii

Medycyna roślin

Ochrona środowiska

 • ekologia i ochrona przyrody
 • ochrona wód
 • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
 • zarządzanie ryzykiem środowiskowym
 • gospodarowanie środowiskiem

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ogrodnictwo

Rolnictwo

 • agronomia
 • agroturystyka

Technika rolnicza i leśna

 • inżynieria rolno-spożywcza
 • inżynieria rolnicza i leśna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zarządzanie i organizacja produkcji
 • inżynieria produkcji rolniczej

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Zootechnika

Żywienie człowieka i dietetykanaglowki_rekrutacyjne_kontakt

W przejściu przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów chętnie pomogą pracownicy Biura Rekrutacji. Odpowiedzą na każde pytanie, opowiedzą o kierunkach i wesprą dobrym słowem.

Kontakt z Biurem Rekrutacji UPWr

tel. 71 320 10 75
tel. 71 320 10 45
facebook.com/UPrekrutacja
Snapchat: upwroclaw
Instagram: upwr_rekrutacja
e-mail: rekrutacja@up.wroc.pl
mj