Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

Troje studentów i dwie doktorantki UPWr wśród zdobywców stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. To nagroda za ambicje i wytrwałość. 
17 stycznia 2018 roku

Troje studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Karolina Sobieraj, Katarzyna Dębińska i Piotr Rzeszowski oraz dwie doktorantki: Katarzyna Kornicka i Sabina Lachowicz zdobyły stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. Tym samym znaleźli się w gronie 645 najlepszych studentów i 78 najlepszych doktorantów z całej Polski. W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium wyniosła 15 tys. zł w przypadku studentów i 25 tys. zł – w przypadku doktorantów.

stypendysci_2018-1
fot. Tomasz Lewandowski

Karolina Sobieraj z II roku studiów II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami przyznaje, że stypendium otrzymała przede wszystkim za udział w projekcie badawczym: – Od lipca do końca grudnia jeździłam do Rybnika wraz z doktorantką Sylwią Stegentą, prowadząc projekt zlecony przez tamtejszą kompostownię odpadów, żeby sprawdzić m.in. czy mają dobry reżim napowietrzania procesu, jakiej jakości jest kompost, jaki jest skład chemiczny gazów w pryzmach itp. – opowiada magistrantka prof. Andrzeja Białowca, która wyniki badań wykorzysta również w pracy dyplomowej.

Na swoim koncie ma także współautorstwo artykułu naukowego, który opublikowany został w „Przemyśle chemicznym”, najstarszym polskim czasopiśmie chemicznym. Niedawno pisaliśmy również o zwycięstwie drużyny studentek UPWr, której częścią była Karolina, w pierwszym polskim Food Waste Hackathonie. Po skończeniu studiów, zastanowi się też nad doktoratem z biotechnologii. 

stypendysci_2018-3
fot. Tomasz Lewandowski

Katarzyna Dębińska i Piotr Rzeszowski, studenci ostatniego roku weterynarii, również brali udział w realizacji projektu badawczego: – Był to projekt pod nazwą „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej”, którego liderem jest Politechnika Wrocławska, a UPWr partnerem. Jego celem jest wprowadzenie na rynek postaci generycznej, czyli zamiennika zawierającego tę samą substancję czynną, znanego leku przeciwnowotworowego, do którego wygasły już patenty. Określaliśmy profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny doksorubicyny liposomowej na modelu szczurzym ludzkiego raka sutka, czyli sprawdzaliśmy biorównoważność leku oryginalnego i zamiennika – czy osiągają podobne stężenia w konkretnym narządzie, czy tak samo działają na guzy, czy oba leki można uznać za substancje równoważne – wyjaśniają studenci, którzy trafili do projektu dzięki prof. Urszuli Pasławskiej, i dodają, że w realizacji tego zadania pomagała im ich koleżanka z PWr, Joanna Doskocz, również stypendystka ministra. Prace nadzorowała dr Magdalena Przybyło.

Swoją pracę studenci przedstawili w maju na 22. Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych na UPWr, gdzie zajęli trzecie miejsce w sekcji nauk podstawowych i popularnonaukowych, a kiedy za kilka tygodni skończą studia – rozwój zawodowy planują zacząć od dobrego stażu.

stypendysci_2018-1-2
fot. Tomasz Lewandowski

Katarzyna Kornicka stypendium otrzymała już po raz drugi. Dwa lata temu – jeszcze jako studentka biologii, teraz – jako doktorantka w Katedrze Biologii Eksperymentalnej. Cały czas zajmuje się komórkami macierzystymi pod okiem prof. Krzysztofa Marycza.

– Moja aktywność naukowa z ostatniego roku obejmuje osiem publikacji i udział w trzech grantach badawczych. Największy udział biorę w grancie OPUS 11, który stanowi kontynuację badań z czasów, kiedy pisałam pracę magisterską. Badamy komórki macierzyste koni z syndromem metabolicznym – wcześniej wykazaliśmy, że nie nadają się one do terapii autologicznej, czyli komórki od danego osobnika nie mogą być wykorzystane do jego leczenia, bo mają wiele uszkodzeń. Z kolei komórki od innego osobnika powodują u koni odpowiedź immunologiczną. Więc staramy się ulepszyć komórki autologiczne przed podaniem zwierzęciu, właściwie odmłodzić. Wykorzystujemy do tego mieszankę dwóch substancji, o której wiemy już, że działa na poziomie in vitro. Przed nami badania in vivo – wyjaśnia doktorantka i podkreśla, że jej sukces to zasługa całego zespołu.

stypendysci_2018-2

Po raz drugi stypendium zdobyła także Sabina Lachowicz, doktorantka w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych. W ostatnim roku wzięła udział w czterech międzynarodowych konferencjach naukowych, dwóch projektach naukowych i napisała osiem artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports. – Zajmuję się usprawnianiem procesu technologicznego produkcji soku, napoju i koncentratu z aronii, dodatkowo badam ekstrakty roślinne, zawartość związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniającą tych ekstraktów i możliwość ich wykorzystania w tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów żywieniowych – mówi doktorantka prof. Jana Oszmiańskiego i przyznaje, że przyznania stypendium się nie spodziewała – konkurencja była duża, a ona już raz je przecież zdobyła: – Cztery razy czytałam listę z wynikami i nie mogłam uwierzyć, jednak bardzo się cieszę, że doceniono moje zaangażowanie, pracę i ambicje.

mj