Czworo naukowców UPWr w programie Mozart

Prof. Aneta Wojdyło, dr Paweł Lochyński, dr Tomasz Strzała i dr hab. Szymon Szewrański – ich projekty znalazły się w szóstej, ostatniej edycji programu partnerstwa naukowo-biznesowego MOZART.
29 listopada 2017 roku

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART został przyjęty przez Radę Miejską Wrocławia w 2012 roku. Celem programu jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców. Od pięciu lat miasto wspiera realizację zgłoszonych  projektów w partnerstwie naukowo-biznesowym z różnych dziedzin, m.in. biotechnologii, medycyny, budownictwa, informatyki czy robotyki. Już tradycyjnie w ostatniej, VI edycji programu znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Aneta Wojdyło z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności będzie realizowała w partnerstwie z firmą Cold Brew sp. z o.o., wywodzącą się z firmy Hamda Trade właściciela palarni kawy i sieci wrocławskich kawiarni Etno Cafe projekt, który ma za zadanie ocenić prozdrowotny potencjał surowców odpadowych powstałych po procesie parzenia i maceracji kawy wraz z wyznaczeniem kierunków ich zagospodarowania.

mozart-1
Prof. Aneta Wojdyło realizuje projekt wspólnie z firmą Cold Brew sp. z o. o.
fot. Tomasz Lewandowski

– Jego celem jest rozwiązanie problemu związanego z zagospodarowaniem odpadu poprodukcyjnego, jaki powstaje podczas procesu macerowania zmielonego ziarna przy produkcji napoju cold brew – tłumaczy prof. Wojdyło i dodaje, że w ramach projektu planuje wyizolować związki biologicznie aktywne zawarte w tych odpadach, określić ich potencjał prozdrowotny w badaniach in vitro oraz podjąć się aplikacji pozyskanej z nich frakcji bioaktywnej w projektowaniu żywności funkcjonalnej. Ponadto jest to kontynuacja współpracy z firmą, będącą pokłosiem opracowania i umieszczenia na rynku alternatywnego naturalnego napoju energetycznego Cold Brew Coffee.

mozart
Napój energetyczny Cold Brew Coffee
fot. materiały prasowego

W aplikacji złożonej do Wrocławskiego Centrum Akademickiego można przeczytać, że efektem realizacji założeń projektowych dla firmy Cold Brew sp. z o.o. będzie możliwość wytyczenia nowych aktywności biznesowych o innowacyjnym charakterze, co w przyszłości może przynieść realne korzyści nie tylko firmie, ale i społeczeństwu.

Dr hab. Szymon Szewrański z Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji będzie realizował projekt wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Biskupin. Jego celem jest opracowanie narzędzia decyzyjnego wspomagającego zarządzanie zasobami środowiskowymi Spółdzielni, na który będą się składały elementy systemu informacji przestrzennej (GIS) zintegrowane z systemem analityki biznesowej (BI) – ang. location intelligence.

– Wdrożenie będzie bazowało w dużej mierze na oprogramowaniu typu open source. W ramach projektu wykonany zostanie przegląd środowiskowy,  określone oddziaływania i presje, opracowane zostaną ekomapy zagrożeń i ryzyka, a informacje przestrzenne zintegrowane zostaną z bazami danych zużycia wody, energii, powstawania odpadów i utrzymania zieleni – tłumaczy dr Szymon Szewrański.

mozart-3
Dr Szymon Szewrański pomoże Spółdzielni Biskupin stworzyć efektywne narzędzie do zarządzania
fot. Tomasz Lewandowski

Dla systemu, jaki zostanie wdrożony w Spółdzielni, zostaną opracowane macierze wskaźników ekoefektywności. – Mówiąc wprost, Spółdzielnia zyska praktyczne narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji zarządczych. System umożliwi agregowanie, filtrowanie, wizualną ocenę oraz eksplorację dużych ilości danych środowiskowo-przestrzennych. Docelowo pozwoli on ograniczyć zużycie wody, energii, a tym samym zapewni sprawniejszą adaptację do zmian klimatu na poziomie lokalnym oraz lepsze zarządzanie zielenią miejską – mówi dr Szewrański, dodając, że w ten sposób będzie można też szybciej wykrywać nieprawidłowości i marnotrawstwo zasobów, a tym samym unikać strat środowiskowych.

Dr Paweł Lochyński uzyskał wsparcie dla projektu realizowanego z EMC Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. – niklowanie lutowanych elementów z miedzi i mosiądzu oraz zwiększenie bezpieczeństwa realizowanych procesów technologicznych. ECM zajmuje wiodącą pozycję w branży elektrochemicznego polerowania metali. Oferuje doradztwo w zakresie doboru obróbki metali, optymalizacji kosztów i zabezpieczenia przed korozją, współpracując m.in. z Politechniką Wrocławską, Derustit GmbH i Uniwersytetem Przyrodniczym. W projekcie realizowanym wspólnie z dr. Lochyńskim celem jest uzyskanie właściwego przygotowania powierzchni przed procesem niklowania, dobór parametrów, uzyskanie możliwie jak najbardziej równomiernego pokrycia na elementach o skomplikowanym kształcie i w miejscach lutowania miedzi z mosiądzem oraz monitorowanie poziomu zanieczyszczenia kąpieli procesowej. W aplikacji złożonej do WCA podkreślono też znaczenie projektu dla zwiększenia bezpieczeństwa – wykorzystywanie w produkcji substancji żrących stwarza zagrożenie dla zdrowia pracowników, ale też wpływa na zwiększoną liczbę awarii urządzeń.

mozart_lochynski
Dr Paweł Lochyński zrealizuje projekt wspólnie z wiodącą firmą w branży elektrochemicznego polerowania metali
fot. Tomasz Lewandowski
– Aspekt zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych procesów technologicznych, a więc nie tylko niklowania, jest istotny zarówno z punktu widzenia zdobywania doświadczenia w warunkach przemysłowych, ale przełoży się również na realizowanie zajęć z bezpieczeństwa chemicznego i bezpieczeństwa procesów technologicznych, których jestem kierownikiem  na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – dodaje dr Paweł Lochyński.

We współpracy z wrocławskim Ogrodem Zoologicznym swój projekt będzie realizował dr Tomasz Strzała, a dotyczy on opracowania i wdrożenia pilotażowego modelu ochrony gatunkowej ex-situ z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej. ZOO Wrocław to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, żyje w nim około 12 000 zwierząt reprezentujących ponad 1 100 gatunków. Jest to także jedno z pięciu najlepszych zoo w Europie, które coraz bardziej angażuje się w ratowanie zagrożonych gatunków w środowisku naturalny.

mozart-2
Dr Tomasz Strzała wspólnie z wrocławskim ZOO będzie ratował zagrożonego wyginięciem skamielinowca laotańskiego
fot. Tomasz Lewandowski

– Jedną z metod ochrony zwierząt jest ochrona zwierząt ex-situ, która ma na celu utrzymanie populacji zagrożonej wyginięciem w środowisku naturalnym w hodowlanej do czasu, aż możliwe będzie wsiedlenie osobników z hodowli do środowiska naturalnego – tłumaczy dr Tomasz Strzała, dodając, że z punktu widzenia skutecznej hodowli, dobrej kondycji osobników oraz przyszłej udanej reintrodukcji, kluczowy jest dobór osobników założycielskich. I tu wkracza biologia molekularna, która daje możliwość określenia poziomu zmienności populacji dzikich zwierząt i na bazie uzyskanych informacji takiego wyboru osobników do hodowli, by reprezentowały jak najszersze spektrum tej zmienności.

– Naszym celem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu założenia i utrzymania hodowli ex-situ a więc, poza miejscem naturalnego występowania zwierząt,  na modelu zagrożonego wyginięciem, odkrytego kilkanaście lat temu gatunku skamielinowca laotańskiego (Laonastes aenigmamus). To sympatyczne i bardzo towarzyskie zwierzątko, ale ze względu na jego zagrożenie naszym zadaniem jest zebranie i opracowanie danych genetycznych niezbędnych do prawidłowego założenia hodowli. Dzięki temu przygotujemy schemat kojarzeń osobniczych, pod kątem utrzymania jak największego poziomu bioróżnorodności populacji hodowlanej – podkreśla dr Tomasz Strzała.

gryzon
Skamielinowiec laotański został opisany w 2005 roku
fot. Radosław Ratajszczak

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 r., o dofinansowanie projektów mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali co najmniej stopień naukowy doktora i są zatrudnieni w uczelni akademickiej, uczelni zawodowej lub jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, lub naukowego oraz przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na terenie Miasta Wrocław. Partnerstwa do udziału w programie zostały zaproszone po raz pierwszy w 2012 r., a ostatnią – VI edycję zaplanowano na rok akademicki 2017/2018. Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Tutaj znajdziesz informacje o projektach Fundacji DODO, w ramach których realizowany jest wspólny projekt UPWr i ZOO Wrocław
kbk