Wszyscy nagrodzeni


Brązowy Krzyż Zasługi


 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita


Medal Złoty za Długoletnią Służbę


 • dr Krzysztof Gediga
 • dr hab. inż. Edward Grzyś
 • mgr Barbara Miller
 • dr hab. Ryszard Mordak
 • dr hab. inż. Barbara Patorczyk-Pytlik, prof. nadzw.
 • dr inż. Piotr Regiec
 • Surma Zdzisław
 • inż. Maria Szachniewicz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski


Medal Srebrny za Długoletnią Służbę


 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
 • dr inż. Maciej Piotrowski
 • dr Elżbieta Sacała
 • mgr inż. Rafał Wójcik


Medal Brązowy za Długoletnią Służbę


 • dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
 • dr Anna Dąbrowska
 • dr Maciej Kuczkowski
 • dr inż. Wojciech Łyczko
 • dr hab. Jakub Nicpoń, prof. nadzw.
 • dr hab. Agnieszka  Noszczyk-Nowak, prof. nadzw.
 • dr Tomasz Piasecki
 • dr hab. Jolanta Piekarska
 • dr hab. Piotr Sławuta
 • dr Jolanta Spużak


Medal Komisji Edukacji Narodowej


 • dr inż. Maria Chrzanowska
 • prof. dr hab. Janusz Madej
 • prof. dr hab. Wojciech Nowacki
 • prof. dr hab. Zenon Sołtysiak
 • prof. dr hab. Maciej Ugorski
 • prof. dr hab. Alina Wieliczko
 • prof. dr hab. Wojciech Zawadzki


Złota Honorowa Odznaka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka


 • prof. dr hab. Roman Kołacz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Filistowicz

Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”


 • prof. dr hab. inż. Andrzej Filistowicz 
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Fuchs
 • prof. dr hab. Janina Gabrielska
 • prof. dr hab. Halina Kleszczyńska


Odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”


 • Dorota Ficoń
 • mgr inż. Grażyna Jasińska 
 • Teresa Karnaś
 • lic. Urszula Kubicka
 • Krystyna Kujawa
 • Alina Matuszczak
 • inż. Waldemar Mogielnicki
 • mgr Dorota Musiał-Duda
 • Halina Piniło
 • mgr Beata Równicka
 • Halina Skowron
 • Julia Stasiuk
 • mgr Jarosław Szadorski 
 • Janina Ślusarczyk
 • dr hab. inż. Barbara Żarowska 
 • dr Romuald Żyłka

Nagrody retora


 • prof. Aneta Wojdyło – nagroda indywidualna za uzyskanie tytułu profesora przed ukończeniem 45. roku życia
 • dr hab. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw. – nagroda indywidualna za uzyskanie tytułu doktora habilitowanego przed ukończeniem 35. roku życia
 • dr hab. Zbigniew Lazar, mgr inż. Magdalena Rakicka – nagroda zespołowa za publikację pt.: „Metabolic engineering of Yarrowia lipolytica to produce chemicals and fuels from xylose” (Metabolic Engineering, 2016 r.) z najwyższym wskaźnikiem Impact Factor na uczelni
 • dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw., prof. dr hab. Aneta Wojdyło, dr hab. Ryszard Deszcz, prof. dr hab. Jacek Bania, prof. dr hab. Cezary Kabała – nagroda zespołowa za największą liczbę cytowań publikacji z lat 2013-2016