Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wręczenie uczelnianych i państwowych nagród, odznak i medali, nadanie tytułu doktora honoris causa i odsłonięcie nazwiska prof. Grzywacza na pamiątkowej tablicy – z okazji święta uczelni wyróżniono najlepszych.
15 listopada 2017 roku

– Sukces jest iloczynem talentu i pracowitości; jeśli jeden z nich dąży do zera, to całość dąży do zera – mówił cytując prof. Bogusława Fiedora w przemówieniu otwierającym Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rektor Tadeusz Trziszka. – Dlatego tak ważnym jest poszukiwanie talentów w naszej społeczności akademickiej oraz zachęcanie tej społeczności do rzetelnej i wydajnej pracy. Oczywiście efektem tego będzie sukces, bo nasz uniwersytet dąży wyłącznie do sukcesu. Jak widać niebiosa nam sprzyjają, ale wcześniej konieczny jest ludzki wysiłek.

swieto_upwr_2017-1
fot. Tomasz Lewandowski

Za wysiłek i osiągnięcia nagrodzeni zostali tego dnia wybitni pracownicy uczelni. Brązowy Krzyż Zasługi prof. Agnieszce Kicie wręczył podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju, Witold Słowik. Wicewojewoda dolnośląski, Kamil Zieliński wręczył natomiast złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Medale Komisji Edukacji Narodowej laureaci odebrali z rąk dolnośląskiego kuratora oświaty, Romana Kowalczyka. Profesorowie Roman Kołacz i Andrzej Filistowicz otrzymali Złote Honorowe Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

swieto_upwr_2017-2
fot. Tomasz Lewandowski

Prof. Tadeusz Trziszka wręczył odznaczenia uczelniane – medale „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” i odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” – oraz nagrody specjalne rektora. Prof. Aneta Wojdyło otrzymała nagrodę indywidualną za uzyskanie tytułu profesora przed 45. rokiem życia, dr hab. Krzysztof Sośnica – za uzyskanie tytułu doktora habilitowanego przed ukończeniem 35. roku życia. Nagrodę zespołową za publikację z najwyższym wskaźnikiem Impact Factor na uczelni odebrali dr hab. Zbigniew Lazar i Magdalena Rakicka. Drugą nagrodę zespołową – tym razem za największą liczbę cytowań publikacji w latach 2013-2016 – otrzymali: prof. Krzysztof Marycz, prof. Aneta Wojdyło, dr hab. Ryszard Deszcz, prof. Jacek Bania i prof. Cezary Kabała.

swieto_upwr_2017-3
fot. Tomasz Lewandowski

– Wyróżnienie w tak szczególnym dniu, podczas wyjątkowego święta jest wyrazem uznania naszych dokonań, ale też sukcesów, które odzwierciedlają naszą wieloletnią pracę, bardzo rzetelną na rzecz rozwoju i umacniania pozycji naszej uczelni – mówiła w imieniu wszystkich nagrodzonych prof. Alina Wieliczko.

Najważniejsza częścią uroczystości było wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Grzywaczowi – wybitnemu leśnikowi, specjaliście w zakresie fitopatologii i mykologii leśnej oraz ochrony lasu.  Związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Grzywacz był m.in.na przewodniczącym Kolegium Lasów Państwowych, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, rady naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa i Ligi Ochrony Przyrody. Gość honorowy tegorocznego święta uczelni był również przewodniczącym Konwentu UPWr w kadencji rektora Romana Kołacza. Laudację wygłosił prof. Bogdan Stępień, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego UPWr, a promocję prof. Stanisław Pietr z Katedry Ochrony Roślin.

swieto_upwr_2017-4
fot. Tomasz Lewandowski

Jak mówił dziekan Bogdan Stępień: – Osiągnięcia i zasługi prof. Grzywacza stanowią dorobek człowieka o wielkiej kulturze osobistej i ogromnej dobroci, który w swym życiu niezliczoną liczbę razy służył pomocą i radą wszystkim osobom spotykanym w różnych okolicznościach i na różnych polach aktywności. W okresie działalności zawodowej są bliskie i znaczące związki profesora z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Prof. Grzywacz wygłosił wykład o lesie jako obszarze wartości społecznych, a tuż po uroczystości w gmachu głównym odsłonięto nazwisko prof. Grzywacza na tablicy upamiętniającej doktorów honoris causa UPWr, jak również złożono kwiaty pod tablicą pamięci zamordowanych polskich profesorów uczelni lwowskich.

Podczas uroczystości wystąpił Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z solistami Agnieszką Przekupień i Michałem Gaszem.

***

Przemówienie rektora

Lista wszystkich nagrodzonych

Listy gratulacyjnemj