Lista nagrodzonych


Nagrody za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

                                                                                                                                     
 • prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
 • prof. dr hab. Bogusław Fuchs
 • prof. dr hab. Jan Kuryszko
 • prof. dr hab. Janusz A. Madej
 • prof. dr hab. Józef Szlachta

Nagrody w dziedzinie badań naukowych

Indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia • prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł    
 • prof. dr hab. Jacek Bania
 • dr inż. Agnieszka Bartmańska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek
 • dr hab. Jan Bocianowski
 • dr hab. inż. Dorota Bonarska-Kujawa
 • dr inż. Filip Boratyński
 • dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw.
 • dr inż. Anna Chojnacka
 • dr inż. Maria Chrzanowska
 • dr Alicja Cepiel
 • dr Rafał Ciaputa
 • dr inż. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
 • mgr inż. Małgorzata Dawid
 • dr hab. Ryszard Deszcz
 • dr inż. Marcin Dębowski
 • dr hab. inż. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.
 • dr Adam Dobrowolski    
 • prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
 • dr inż. Agnieszka Dradrach
 • mgr inż. Monika Dymarska
 • dr inż. Wiesław Fiałkiewicz
 • dr hab. inż. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
 • dr Marek Furmankiewicz
 • dr hab. inż. Witold Gładkowski
 • dr Małgorzata Głogowska
 • dr inż. Artur Gryszkin
 • dr hab. inż. Renata Galek, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Bernard Gałka
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski
 • dr Kamila Glińska-Suchocka
 • dr hab. inż. Anna Gliszczyńska
 • dr inż. Piotr Gołuch
 • dr hab. inż. Eleonora Gonda-Soroczyńska
 • dr Karolina Goździewska-Harłajczuk
 • dr hab. Małgorzata Grabarczyk
 • dr inż. Iwona Gruss
 • dr inż. Janusz Gubański
 • dr inż. Ewelina Gudarowska
 • mgr inż. Edyta Hadaś
 • prof. dr hab. inż. Michał Hurej
 • prof. dr hab. inż. Ewa Huszcza
 • dr hab. Tomasz Janeczko, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.    
 • dr Marcin Jankowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
 • dr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard
 • dr Jan Jełowicki
 • dr inż. Anna Jerysz
 • dr hab. Marian Kachniarz, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.    
 • mgr inż. Kajetan Kalus
 • dr Małgorzata Kandefer-Gola
 • dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska
 • prof. dr hab. Franciszek Kapusta
 • prof. dr hab. inż. Anna Karczewska
 • dr inż. Robert Kasperek
 • prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
 • dr hab. inż. Liliana Kiczak
 • dr inż. Wojciech Kilian
 • dr Joanna Klećkowska-Nawrot
 • prof. dr hab. Halina Kleszczyńska
 • dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.
 • dr inż. Monika Kowalska-Góralska
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • dr inż. Bartosz Kozak
 • dr hab. Roland Kozdrowski, prof. nadzw.
 • mgr inż. Ewa Kozłowska
 • dr hab. Jarosław Król
 • mgr inż. Żaneta Król
 • dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. nadzw.
 • dr inż. Janusz Kuchmister
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
 • dr Maciej Kuczkowski
 • dr inż. Dominika Kulig
 • dr hab. inż. Zbigniew Lazar
 • dr inż. Krzysztof Lech
 • dr inż. Krzysztof Lejcuś  
 • dr inż. Agnieszka Lejman
 • dr hab. inż. Maria Licznar-Małańczuk
 • dr inż. Paweł Lochyński
 • dr inż. Wojciech Łyczko
 • dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz      
 • mgr inż. Aleksandra Machowska-Molik
 • prof. dr hab. Janusz A. Madej
 • dr hab. inż. Władysław Malarz, prof. nadzw.
 • dr inż. Marcelina Mazur
 • dr inż. Wanda Mączka
 • dr inż. Anna Michalska
 • dr Aleksandra Mirończuk
 • lek. wet. Jacek Mrowiec
 • dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
 • dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
 • dr inż. Natalia Niezgoda    
 • dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw.
 • dr Renata Nowaczyk
 • dr hab. Marcin Nowak, prof. nadzw.
 • mgr inż. Edyta Nowicka
 • dr inż. Paulina Nowicka
 • dr inż. Kamila Nowosad
 • dr inż. Rafał Ogórek
 • dr hab. Teresa Olejniczak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Beata Olszewska
 • dr hab. inż. Sebastian Opaliński
 • dr Piotr Ordon
 • lek. wet. Aleksandra Orłowska
 • dr inż. Henryk Orzeszyna
 • dr Jarosław Pacoń
 • dr Anna Panek
 • prof. dr hab. Urszula Pasławska
 • dr inż. Andrzej Pawłowski
 • dr inż. Katarzyna Pentoś
 • dr Zbigniew Piepiora
 • dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko
 • prof. dr hab. Leszek Pływaczyk
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • dr inż. Przemysław Pokorny
 • dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.
 • dr Ewa Popiela-Pleban      
 • dr inż. Jarosław Popłoński
 • dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.
 • dr inż. Anna Pudło
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 • dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. nadzw.
 • mgr inż. Magdalena Rakicka
 • prof. dr hab. Krzysztof Romański
 • prof. dr hab. inż. Leszek Romański
 • mgr Joanna Rosenberger
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Rymowicz
 • dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Anita Rywińska, prof. nadzw.
 • dr Magdalena Senze
 • dr hab. inż. Piotr Sobkowicz
 • mgr inż. Robert Sobolewski
 • dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska
 • prof. dr hab. Zenon Sołtysiak
 • mgr inż. Sandra Sordon
 • dr hab. inż. Ireneusz Sosna, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
 • dr Jolanta Spużak
 • dr Piotr Stępień
 • dr Angelika Sysak  
 • dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw.
 • dr inż. Robert Świerzko
 • mgr Marita Świniarska
 • dr hab. Alina Świzdor
 • dr inż. Ludwika Tomaszewska-Hetman
 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz
 • dr inż. Tomasz Tronina
 • prof. dr hab. Jan Twardoń
 • dr hab. inż. Jacek Twardowski, prof. nadzw.    
 • dr inż. Ewa Wałecka-Zacharska
 • prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Alina Wieliczko
 • dr hab. inż. Katarzyna Wińska
 • dr Aleksandra Włoch  
 • dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski
 • dr Anna Woźniak-Biel
 • dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
 • dr inż. Dariusz Zalewski
 • dr hab. inż. Janina Zawieja
 • dr inż. Monika Ziemiańska
 • dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof. nadzw.
 • dr inż. Anna Żołnierczyk

Nagrody w dziedzinie dydaktycznej

Indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia


 • dr Michał Bednarski
 • dr Wiesław Bielas
 • dr inż. Anna Bocheńska-Skałecka
 • dr inż. Filip Boratyński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 • dr Hieronim Borowicz
 • dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw.
 • dr inż. Jolanta Dąbrowska
 • dr Grzegorz Dejneka
 • dr hab. inż. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.
 • dr hab. Michał Dzięcioł
 • prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
 • dr inż. Mirosław Kaczałek
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk
 • dr Robert Karczmarczyk
 • dr inż. Jan Kazak
 • dr inż. Piotr Krajewski
 • prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz
 • dr inż. Marcelina Mazur
 • dr inż. Krzysztof Mąkolski
 • dr inż. Stanisław Minta
 • lek. wet. Jacek Mrowiec
 • dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
 • dr Marek Nowak
 • prof. dr hab. inż. Piotr Nowakowski
 • lek. wet. Aleksandra Orłowska
 • dr inż. Maciej Orzechowski
 • dr inż. Łukasz Pardela
 • dr Edyta Pasicka
 • prof. dr hab. Urszula Pasławska
 • dr inż. Andrzej Pawłowski
 • dr Tomasz Piasecki
 • dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Beata Raszka
 • dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
 • dr Janusz Rydlewski
 • dr inż. Maria Soroko
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański
 • dr inż. Anna Zielak-Steciwko
 • prof. dr hab. inż. Lesław Zimny
 • dr inż. Anna Żołnierczyk   

Nagrody w dziedzinie organizacyjnej

Indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia


 • mgr Barbara Barańska-Malinowska
 • dr inż. Tomasz Berbeka
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek
 • dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
 • dr hab. inż. Robert Bodkowski
 • dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 • dr inż. Hanna Boruczkowska
 • dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 • dr inż. Piotr Chohura
 • dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.
 • dr inż. Maria Chrzanowska
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
 • dr hab. inż. Jarosław Czarnecki
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.
 • dr Roman Dąbrowski
 • dr hab. inż. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.
 • mgr Agnieszka Doś
 • dr inż. Arkadiusz Dyjakon
 • mgr inż. Halina Dzieżyc
 • dr hab. inż. Renata Galek
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski
 • dr inż. Piotr Gołuch
 • mgr inż. Jakub Grzeszczuk
 • dr hab. inż. Edward Grzyś
 • dr inż. Justyna Hachoł
 • dr inż. Tomasz Hadaś
 • mgr Ewa Hajdasz
 • dr hab. inż. Maria Hełdak
 • prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
 • dr hab. Wojciech Jakubowski
 • dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa
 • prof. dr hab. inż. Cezary Kabała
 • dr inż. Julian Kalinowski
 • dr inż. Jan Kapłon
 • dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Damian Knecht
 • dr Elżbieta Kowalska
 • dr inż. Bartosz Kozak
 • dr inż. Janusz Kuchmister
 • dr inż. Sylwia Lewandowska
 • dr hab. inż. Maria Licznar-Małańczuk
 • dr hab. inż. Aleksandra Lis
 • prof. dr hab. Marek Lorenc
 • dr inż. Karolina Łoźna
 • dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw.
 • dr inż. Krzysztof Mąkolski
 • mgr Mirosława Mikołajczyk
 • mgr Agnieszka Mondrzycka
 • dr inż. Ewa Moszczyńska
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.
 • dr inż. Maciej Orzechowski
 • dr Jarosław Pacoń   
 • dr inż. Andrzej Pawłowski
 • prof. dr hab. inż. Anna Pęksa
 • dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka
 • dr inż. Michał Piegza
 • dr Zbigniew Piepiora
 • dr hab. inż. Urszula Piszcz
 • mgr Bożena Piwowar
 • dr inż. Ewa Podhajska
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • mgr Bożena Polak
 • dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.
 • mgr Zofia Prele
 • dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
 • mgr Julia Sawiłow
 • dr Magdalena Senze
 • mgr Agata Sikora-Jańska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
 • prof. dr hab. Zenon Sołtysiak  
 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
 • mgr inż. Wojciech Sowa
 • prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
 • prof. dr hab. inż. Zofia Spiak
 • prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
 • mgr Agnieszka Strugała
 • mgr inż. Katarzyna Suszek
 • prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.
 • mgr inż. Michał Śpitalniak
 • dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
 • dr Agnieszka Tomaszewska
 • dr inż. Przemysław Tymków
 • prof. dr hab. Danuta Witkowska
 • dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska
 • prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar
 • dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
 • dr inż. Zofia Zięba
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.