II Forum Inteligentnego Rozwoju – było nas widać

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu był współorganizatorem II Forum Inteligentnego Rozwoju. Zaprosiliśmy swoich gości, prelegentów, zaprezentowaliśmy najaktywniejsze koła naukowe i najciekawsze publikacje.
27 października 2017 roku

Forum Inteligentnego Rozwoju to spotkanie łączące przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów z całej Polski, którzy dyskutują o rozwoju gospodarczym, innowacyjności, roli różnych instytucji i podmiotów w kreowaniu przedsięwzięć gwarantujących polskiej gospodarce wzrost. Z pierwszej edycji rzeszowskiego forum Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wrócił z dwiema nagrodami, w tym roku był jego współorganizatorem. Rektor prof. Tadeusz Trziszka zasiadł także w komitecie honorowym.

Motywem przewodnim wydarzenia były nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne jako gwarant inteligentnego rozwoju. W programie pojawiło 20 konferencji, 150 prelegentów, wielobranżowe targi nowych technologii goPL 2020 i debata o kierunku, w którym podąża polski przemysł.

trziszka_ii_forum_ir
Debaty z udziałem ekspertów, m.in. prof. Tadeusza Trziszki, budziły duże zainteresowanie
fot. Forum Inteligentnego Rozwoju

Jak podsumowują organizatorzy: Pierwszy dzień II Forum Inteligentnego Rozwoju upłynął pod znakiem wytężonych debat i dyskusji dotyczących fundamentalnych aspektów, na których nasi goście starają się nieustannie budować Polskę. Krajowe i inteligentne specjalizacje, bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej, kwestie związane z własnością intelektualną, prawem patentowym, ale także inteligentne rolnictwo precyzyjne i organiczne, inteligentne zarządzanie systemem edukacji, nowinki w gospodarce komunalnej, a nade wszystko bezpieczeństwo zdrowotne Polaków oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to ogrom fundamentalnych aspektów, a mimo to nasi prelegenci zdołali kompleksowo omówić każdy z nich. Drugi dzień otwarły rozważania na temat innowacyjnych technologii kosmicznych i lotniczych, ale równie istotne okazały się debaty poświęcone roli samorządów w kształtowaniu postępu zarówno kraju jak i polepszania komfortu życia samych mieszkańców. Nie zabrakło oczywiście rozważań dotyczących samej idei SmartCity i innowacyjnych technologii przemysłowych, które nierozłącznie wpisują się w tkankę miasta, nade wszystko jednak dyskutowano o nadziejach i zagrożeniach płynących dla człowieka z perspektyw jakie niesie rozwój sztucznej inteligencji. Podczas tegorocznej edycji mieliśmy okazje prześledzić najdoskonalsze przykłady inwestycji, programów i projektów inteligentnie prowadzących nasz kraj ku przyszłości i dalszemu rozwojowi. Nasi kompetentni prelegenci omówili kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z gospodarką Polską i po raz kolejny wytyczyli nowe kierunki, którymi należy zmierzać ku inteligentnemu rozwojowi.

ii_forum_ir_studenci_upwr
Nasze stoisko podczas II Forum przykuwało uwagę
fot. Forum Inteligentnego Rozwoju

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu był na forum licznie reprezentowany. Naukowcy UPWr i zaproszeni przez uczelnię przedstawiciele współpracujących z nią firm i środowisk – w sumie blisko 40 osób – wzięli udział w panelach dyskusyjnych i konferencjach. Przyrodnicy patronowali dwóm blokom tematycznym poświęconym innowacyjnemu rolnictwu organicznemu i precyzyjnemu oraz Polsce jako centrum produkcji żywności w Europie. Wśród prelegentów, obok rektora Tadeusza Trziszki, znaleźli się profesorowie: Andrzej Borkowski, Adam Figiel, Agnieszka Kita, Mieczysław Miller i Jerzy Zwoździak, a ponadto również m.in. przedstawiciele Polish Wood Cluster, Megatech Technology, Termo-Systems, Południowego Parku Recyklingu czy Parku Innowacji i Przemysłu.

forum_studenci
W studentach siła!
fot. archiwum uczestników

Do Rzeszowa pojechali także studenci wolontariusze oraz trzy koła naukowe: SKN Pszczelarzy „Apis”, SKN Piwowarów i SKN Kuchni Molekularnej, które zaprezentowały swoje osiągnięcia i  m.in. w formie filmów 360°. Na stoisku wystawienniczym pojawiły się również książki naukowe wydawane przez uczelniane wydawnictwo. Projekt koordynował Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji.

mj