Trwa rekrutacja na studia doktoranckie

Trwa rekrutacja na studia III stopnia na wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. – Poszukujemy osób zainteresowanych prowadzeniem interdyscyplinarnych badań naukowych – mówi prorektor prof. Jarosław Bosy.
29 sierpnia 2017 roku

– Doktorat składa się z dwóch elementów. Pierwszy to szkoła doktorska, a drugi to projekt badawczy. Żeby zrobić dobry doktorat, a tylko takie są możliwe, trzeba uczęszczać do elitarnej szkoły doktorskiej, a więc na studia trzeciego stopnia, które cały czas doskonalimy. Dlatego też w ostatnim okresie zrobiliśmy kolejne modyfikacje w celu podniesienia jakości kształcenia doktorantów– tłumaczy prof. Jarosław Bosy i dodaje, że kluczowe dla doktoranta jest miejsce realizacji badań.

– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu daje takie możliwości poprzez własne zaplecze badawcze oraz dzięki współpracy z zewnętrznymi podmiotami – w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych. Oczywiście ważne są środki gwarantujące bezpieczną realizację doktoratu i jedynym rozsądnym rozwiązaniem na świecie jest realizowanie go poprzez projekt badawczy. Dla nas ważne też jest odwrócenie sposobu myślenia doktorantów: doktorat nie jest tylko wynikiem uczęszczania na studia III stopnia, ale  powstaje jako konsekwencja samodzielnych badań naukowych uczestnika studiów doktoranckich.

doktorat1
fot. Shutterstock

Dlatego też w tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kładzie nacisk, by przyjęcie na studia doktoranckie było poparte realną możliwością realizacji badań. Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą musieli przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia i zainteresowania naukowe, temat i koncepcję pracy doktorskiej, wykazać się wiedzą z dyscypliny, w ramach której będą realizowane studia doktoranckie. Muszą też być przygotowani na to, że rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

Obowiązujące terminy i limity miejsc: na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dokumenty należy dostarczyć do 11 września, na ochronie i kształtowaniu środowiska jest 8 miejsc, na geodezji i kartografii też 8; na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności dokumenty należy dostarczyć do 1 września, limit miejsc na biotechnologii wynosi do 10 osób, a na technologii żywności i żywieniu do 18 osób. Na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym termin składania dokumentów na studia doktoranckie w dyscyplinie: agronomia, inżynieria rolnicza, ogrodnictwo mija 1 września, a limit miejsc ustalono na 15.

W lipcu zakończyła się rekrutacja na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w połowie sierpnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Szczegóły dotyczące terminów egzaminów i wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.