Absolwenci polsko-chińskich studiów z architektury krajobrazu

W Changshy w Chinach odbyły się obrony prac magisterskich studentów specjalności Chinese and Polish traditions in shaping of the landscape na architekturze krajobrazu. Na wręczenie dyplomów pojechali rektor Tadeusz Trziszka i prorektor Józef Sowiński.
  11 lipca 2017 roku

To już drugi rocznik, który ukończył studia magisterskie z architektury krajobrazu na specjalności chińskie i polskie tradycje w kształtowaniu krajobrazu. W czerwcu przedstawiciele Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – prof. Beata Raszka, prodziekan ds. kierunku architektura krajobrazu, i dr Łukasz Pardela z Instytutu Architektury Krajobrazu – pojechali do Changshy, aby wziąć udział w obronach prac magisterskich 15 studentów – 4 polskich i 11 chińskich.

chiny2
fot. Hunan Agricultural University

– Była to okazja nie tylko do wymiany cennych doświadczeń, ale przede wszystkim zapoznania się z aktualnymi potrzebami studentów przebywających w Changsha – mówi dr Łukasz Pardela. – Każdy student tej specjalności ma dwóch promotorów, po jednym z każdej uczelni. A tematy pracy były różne, np. „Przestrzeń terapeutyczna w przestrzeni zurbanizowanej” (ta praca została ostatnio nagrodzona Wrocławską Magnolią), „Łąki kwietne w wielkoskalowych założeniach krajobrazowych w Chinach i w Polsce w kontekście globalnego problemu wymierania pszczół” czy „Badania nad zastosowaniem gatunków roślin w linearnych parkach nadrzecznych”.

chiny1
fot. Hunan Agricultural University

Kilka tygodni później rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Tadeusz Trziszka i prorektor ds. studenckich i edukacji Józef Sowiński, wraz z prezydentem Hunan Agricultural University, prof. Fu Shaohui wręczyli nowym absolwentom dyplomy ukończenia studiów.

Prof. Trziszka na uroczystości mówił: – Chciałbym podkreślić, że te studia są pierwszym  regularnym programem obejmującym podwójne polsko-chińskie dyplomy. Jeszcze w bieżącym roku podobny program rozpoczną cztery polsko-chińskie grupy różnych specjalności. To jest doskonały przykład polsko-chińskiej współpracy, który buduje przyjaźń pomiędzy naszymi  narodami. Nie wolno zatrzymać nam tego wspaniałego trendu. Nasze oba uniwersytety są rówieśnikami, co oznacza że 76 lat temu zostały utworzone w podobnych strukturach organizacyjnych. Ma to szczególne znaczenie zarówno historyczne jak i emocjonalne. Przed nami przyszłość, szczególnie przed naszą młodzieżą, dlatego musimy umacniać  współpracę pomiędzy naszymi uczelniami i narodami. Szczególną uwagę musimy zwrócić na chińską inicjatywę rozwoju „Nowego jedwabnego szlaku” i programu 16 + 1 „One Belt One Road”.


chiny_absolutorium1
fot. Hunan Agricultural University

Prezydent Hunan Agricultural University w Changshy, prof. Fu Shaohui zaś nie tylko gratulował absolwentom i ich rodzicom, nie kryjąc dumy z sukcesów studentów, ale podkreślał również znaczenie przedstawionej w 2013 roku przez przewodniczącego Xi Jinpinga koncepcji „One Belt One Road”, czyli inicjatywa mającej reaktywować Jedwabny szlak poprzez rozbudowę sieci infrastruktury łączącej Chiny, kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy.

Jak mówił prof. Fu Shaohui, ta koncepcja to droga do pokoju, rozwoju cywilizacyjnego i skoku innowacyjnego, a współpraca naukowa jest jej integralną częścią. – Współpraca pomiędzy dwiema uczelniami, takimi jak nasze, to nie tylko korzyści dla samego procesu kształcenia, ale przede wszystkich szansa na budowanie przyjaźni pomiędzy dwoma krajami – podkreślił prezydent Hunan Agricultural University w Changshy.

Co roku studia na specjalizacji Chinese and Polish traditions in shaping of the landscape rozpoczyna 20 osób, z podziałem pół na pół na Polaków i Chińczyków. Na pierwszym semestrze wszyscy studiują w Polsce, na drugim – Chińczycy odbywają praktyki w Polsce, Polacy w Chinach, na trzecim – wszyscy są w Chinach, a na czwartym każdy w swoim kraju. Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia studiów na dwóch uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i Hunan Agricultural University w Changshy.

chiny_absolutorium2
fot. Hunan Agricultural University

W programie studiów prowadzonych w całości w języku angielskim są m.in. takie zajęcia jak: History and theory of space shaping in Europe, Cartography and spatial information systems, Chinese traditional landscape engineering and technology, The construction, protection and recover of rural landscape in China, The construction and protection of Chinese historical and cultural city landscape.


mj