XIV edycja „Wrocławskiej Magnolii”

Troje absolwentów architektury krajobrazu na UPWr zostało nagrodzonych w konkursie na najlepsze prace magisterskie, a prof. Andrzej Drabiński otrzymał medal „Zasłużony dla Wrocławia”. 
26 maja 2017 roku

„Wrocławskie Magnolie” są od kilku lat przyznawane autorom najlepszych prac magisterskich, poruszających tematykę podniesienia komfortu życia mieszkańców Wrocławia. W XIV edycji studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zajęli drugie i dwa trzecie miejsca.

magnolia2
Rozdanie „Wrocławskich Magnolii” w Ogrodzie Botanicznym: (od lewej) prorektor Adam Szewczuk, dr Justyna Rubaszek i jej magistrantki: Martyna Sikora i Katarzyna Wójcik, Jacek Kuśmierski i jego promotorka dr Elżbieta Szopińska oraz prof. Andrzej Drabiński
/fot. Tomasz Lewandowski

Martyna Sikora, absolwentka architektury krajobrazu, zdobyła II miejsce i nagrodę w wysokości 6 tys. zł za pracę „Proekologiczne gospodarowanie wodą w przestrzeni zurbanizowanej. Przegląd wybranych realizacji i koncepcja zagospodarowania terenu w zabudowie śródmiejskiej Wrocławia”, napisaną pod kierunkiem dr Justyny Rubaszek.  

W pracy przedstawiona została koncepcja zagospodarowania podwórka na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, społecznych i ekologicznych. Szczególną uwagę Martyna poświęciła kwestii proekologicznego gospodarowania wodą opadową – znane ze świata rozwiązania zaimplementowała w przestrzeni podwórka, wprowadzając urządzenia bioretencji – ogrody deszczowe.

magnolia_wizualizacja
Wizualizacja zagospodarowania podwórka na Przedmieściu Oławskim z pracy Martyny Sikory, która zdobyła II miejsce

Katarzyna Wójcik, również magistrantka dr Justyny Rubaszek, zajęła w konkursie III miejsce i otrzymała 3 tys. zł. Jej praca „Therapeutic space in urban area” powstała na specjalizacji polskie i chińskie tradycje w kształtowaniu krajobrazu i również przedstawia modelową koncepcję zagospodarowania podwórka na Przedmieściu Oławskim, jednak skupioną na innych aspektach. Głównymi założeniami pracy są podniesienie powierzchni biologicznie czynnej na terenie podwórka i stworzenie ogrodu aromaterapeutycznego dla mieszkańców i przy ich udziale, który miałby pozytywny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie, a jednocześnie byłby elementem edukacji przyrodniczej, aktywizacji i wzmocnienia sąsiedzkich więzi.

magnolia5
Dr Justyna Rubaszek (w środku) i jej nagrodzone magistrantki – Katarzyna Wójcik (na zdjęciu po lewej) i Martyna Sikora
/fot. Tomasz Lewandowski

III miejsce zajął również Jacek Kuśmierski, magistrant dr Elżbiety Szopińskiej, za pracę „Promenada Hugo Richtera jako element systemu ścieżek spacerowych Wrocławia”. Promenada ta to dzisiaj niemal nieznany 5-kilometrowy szlak spacerowy na wrocławskich Krzykach, biegnący kiedyś po obu stronach nasypu kolejowego. Obecnie pozostałości szlaku przecinają ulice Hallera i Powstańców Śląskich. Absolwent UPWr omówił w swojej pracy historię terenów spacerowych we Wrocławiu, wykazał potencjał miejskiej infrastruktury pieszej i jej unikatowy charakter oraz możliwości układów tras spacerowych łączących tereny o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej. 

magnolia4
Dyplomy wręczali nagrodzonym prof. Tadeusz Luty (z lewej), wiceprezydent Adam Grehl i dr Jacek Ossowski (po prawej). Na zdjęciu również Jacek Kuśmierski i jego promotorka dr Elżbieta Szopińska
/fot. Tomasz Lewandowski


Podczas uroczystości we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym uhonorowany został także prof. Andrzej Drabiński – były prorektor UPWr i wieloletni członek komisji konkursowej „Wrocławskiej Magnolii” otrzymał z rąk wiceprezydenta Wrocławia, Adama Grehla medal „Zasłużony dla Wrocławia”.

magnolia1
Prof. Drabiński odebrał medal z rąk wiceprezydenta Adama Grehla
/fot. Tomasz Lewandowski

mj