65 lat UPWr – tak świętowaliśmy

Powołanie nowego konwentu, wręczenie odznak i medali, nadanie tytułu doktora honoris causa i odsłonięcie pamiątkowych tablic  w gmachu głównym – z okazji święta uczelni wyróżniono najlepszych.
15 listopada 2016 roku

– Na co dzień zajęci pracą, skupieni bardziej na tym co przed nami, nie wracamy do historii. Ale chyba większość tu obecnych ma świadomość, jak ona jest ważna, jak bardzo kształtuje nasze „tu i teraz”, determinuje losy narodów, społeczności, grup zawodowych, wspólnot i każdego z nas indywidualnie. Historia jest czymś co warto znać i rozumieć. Nie dlatego, że się powtarza – jak mówią niektórzy. Powtarzalne są raczej ludzkie postawy, emocje i mechanizmy, które ludźmi kierują. (…) Jan Paweł II powiedział, że pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Chciałbym, by Święto Uniwersytetu Przyrodniczego, nasze Święto Nauki, obchodzone równocześnie z jubileuszem 65-lecia, stało się okazją do jednoczesnego ożywienia pamięci i wzbudzenia energii działania dla przyszłości, zwłaszcza w obszarze współpracy całego środowiska akademickiego Wrocławia – mówił rektor Tadeusz Trziszka, rozpoczynając uroczyste obchody 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

jubileusz 65 lat uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu doktorat honoris causa profesor zygmunt litwińczuk
fot. Tomasz Lewandowski

Jak co roku podczas święta uczelni nagrodzono jej najlepszych naukowców i pracowników, wieloletnich współpracowników i oddanych przyjaciół. Długa lista wyróżnionych nazwisk niezmiennie pokazuje, jak wyjątkowy potencjał ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W czasie uroczystości wystąpił Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok”.

Dolnośląski wicekurator oświaty, Janusz Wrzal wręczył nauczycielom akademickim Medale Komisji Edukacji Narodowej za wybitny dorobek w zakresie oświaty i wychowania, a wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak – w uznaniu dla wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa – Medale za Długoletnią Służbę.

Statuetkę „Sapere Auso”, przyznawaną absolwentom UPWr, którzy po skończeniu studiów uzyskali wyróżniające osiągnięcia w działalności zawodowej bądź społecznej i w aktywny sposób wspierają działalność swojej Alma Mater, odebrał z rąk rektora Paweł Czyszczoń, dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w dolnośląskim urzędzie wojewódzkim. Odnowa i zrównoważony rozwój obszarów wiejskim na Dolnym Śląsku oraz wykorzystanie funduszy unijnych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki wiejskiej to podstawowe pola działań laureata, które pokrywają się z aktywnościami i inicjatywami UPWr, jak chociażby wspólnie organizowane Święto Sera i Wina.

jubileusz 65 lat uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu doktorat honoris causa profesor zygmunt litwińczuk
fot. Tomasz Lewandowski

Rektor Tadeusz Trziszka wręczył także najważniejsze uczelniane odznaczenia: medale „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, jak również nagrody specjalne. Wyróżnieni zostali tu m.in. dr Krzysztof Grzymajło za publikację, która uzyskała najwyższy Impact Factor na uczelni, Krzysztof Marycz i Witold Rohm za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przed ukończeniem 35. roku życia, a władze poprzedniej kadencji za wyróżniającą się działalność organizacyjną.

Wyjątkową częścią uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Zygmunt Litwińczukowi – rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, czołowemu polskiemu specjaliście z zakresu hodowli bydła, który dokonał restytucji rodzimej rasy białogrzbietej krów.

Jak mówił dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, prof. Adam Roman: – Prof. Zygmunt Litwińczuk jest osobą niezwykłą. Dzięki swojemu talentowi i zaangażowaniu w pracę badawczą, dydaktyczną i organizacyjną osiągnął sukces naukowy i zawodowy, pozostając człowiekiem niezwykle otwartym i życzliwym, spieszącym radą i pomocą tym, którzy się do niego zwracają. W całym okresie działalności zawodowej widoczne są związki prof. Litwińczuka z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a szczególnie z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Zakładem Hodowli Bydła i Produkcji Mleka. Wiele wspólnie podejmowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych, wspólnych działań na polu dydaktycznym i organizacyjnym skutkowało opracowaniami naukowymi i dydaktycznymi, w tym także ewolucją programów nauczania na kierunku zootechnika.

jubileusz 65 lat uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu doktorat honoris causa profesor zygmunt litwińczuk
fot. Tomasz Lewandowski

Prof. Zygmunt Litwińczuk był honorowym gościem koncertu Romana Kołakowskiego, który dzień wcześniej w Pawłowicach nieformalnie rozpoczął obchody jubileuszu. Nazwisko doktora honoris causa pojawiło się również na tablicy pamiątkowej w holu gmachu głównego UPWr. Odsłonięto także nazwisko prof. Romana Kołacza, i to podwójnie – na tablicy poświęconej wszystkim byłym rektorom uczelni oraz upamiętniającej nadanie tytułów honorowych doktorów pracownikom UPWr na innych uczelniach. Prof. Kołacz został w ostatnim czasie odznaczony dwukrotnie – przez uczelnie w Kijowie i we Lwowie.

jubileusz 65 lat uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu doktorat honoris causa profesor zygmunt litwińczuk  
fot. Tomasz Lewandowski

***

Jubileusz 65-lecia był również okazją do pierwszego posiedzenia nowego Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po raz pierwszy członkiem konwentu została osoba związana z UPWr – przez 16 lat w jej  ścisłym kierownictwie. Mowa o prof. Romanie Kołaczu, który uczelnią, jako rektor, kierował przez dwie kadencje.

jubileusz 65 lat uniwersytet przyrodniczy we wrocławiu doktorat honoris causa profesor zygmunt litwińczuk
fot. Tomasz Lewandowski

Obecnie urzędujący rektor Tadeusz Trziszka do współpracy przy budowie strategii uniwersytetu zaprosił również kanclerza dolnośląskiej loży Business Center Club, dr. Marka Worona. Podczas pierwszego posiedzenie konwentu wybrano – przez aklamację – jego przewodniczącego. Został nim ceniony na świecie naukowiec i badacz, prof. Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wiceprzewodniczącym został Marek Winkowski, wiceprezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Członkowie nowo powołanego konwentu wzięli również udział w odsłonięciu portretu prof. Romana Kołacza w galerii rektorów UPWr w Sali im. prof. Stanisława Tołpy, która za kadencji byłego rektora przeszła gruntowny remont i zyskała nowe oblicze.  

***

Przemówienie rektora


Lista wszystkich nagrodzonych


Listy gratulacyjne


mj