Nie tylko dla wynalazców - wykłady prof. Arciszewskiego

Współpracownik NASA, twórca inżynierii wynalazczości prof. Tomasz Arciszewski związany z George Mason University, wygłosi wykłady na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
2 listopada 2015 roku

Prof. Tomasz Arciszewski będzie gościem Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach programu Visiting Professors funduszu “Scientiae Wratislavienses”.

Twórca i propagator nowego modelu kształcenia inżynierów, nawiązującego m.in. do tradycji renesansu i Teorii Inteligencji Sukcesu, inauguracyjny wykład wygłosi 3 listopada w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A. Temat: Kreatywna Polska: Marzenia, Realia i Działania.

Od ukazania się w 2009 roku książki „Efektywna edukacja. Jak wykształcić kreatywnych inżynierów” Arciszewski jest częstym gościem na uniwersytetach w Singapurze, na Tajwanie, w Wielkiej Brytanii i w Polsce – wszędzie tam, gdzie jest zainteresowanie tematem edukacji i innowacyjności. We Wrocławiu profesor będzie dwa tygodnie, a jego wykłady, konsultacje i warsztaty skierowane są do młodych wynalazców, którzy w przyszłości będą mieli bezpośredni wpływ na rozwój naukowy i gospodarczy naszego kraju.


Wykłady mają charakter otwarty i są skierowane również do szerokiej grupy naukowców, nauczycieli i innowatorów zainteresowanych teorią rozwoju wynalazków. Uczestnicy warsztatów będą poznawać najlepsze metody i techniki rozwiązywania problemów oraz projektowania wynalazków uwzględniając zasoby i ograniczenia regionalne.

Warto też wspomnieć, że ojciec słynnego polskiego naukowca był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które powstało tuż po I wojnie światowej, w niepodległej już Polsce.

Terminy i tematy wykładów prof. Tomasza Arciszewskiego


Wykłady i konsultacje Profesora odbędą się w dniach 3-17 listopada we Wrocławiu – są one bezpłatne, ale na konsultacje obowiązują zapisy mailowe:

 • 03.11.2015, godz. 10:00-11:30
  Kreatywna Polska: Marzenia, Realia i Działania (Wykład Inauguracyjny) – Centrum Dydaktyczno-Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, pl. Grunwaldzki 24A, Aula JPII

 • 03.11.2015, godz. 12:00-13:30
  Renesans i jego Twórcy, Leonardo (Da Vinci) i my –  Aula JPII

 • 05.11.2015, godz. 12:00-14:00
  Współczesna Socjologia i Nowe Klasy Społeczne. Myślenie Pozytywne, Jakość z życia i Kreatywność – Aula JPII

 • 05.11.2015, godz. 14:00-15:30
  Kreatywność, Wynalazczość i Przedsiębiorczość oraz Inżynieria Przedsiębiorczości – Aula JPII

 • 06.11.2015, godz. 12:30-14:30
  Analiza morfologiczna: Kreatywność dla inżynierów – s. 26MR, ul. Chełmońskiego 37A/41

 • 06.11.2015, godz. 14:30-16:30
  Nowoczesna Burza Mózgów – s. 26MR, ul. Chełmońskiego 37A/41

 • 10.11.2015, godz. 10:00-11:30
  Synektyka: Mity i Prawda + SK – Aula JPII

 • 10.11.2015, godz. 11:30–13:30
  Inspiracja z Przyrody: Jak Wynalazcy uczą się od zwierząt i roślin – Aula JPII

 • 13.11.2015, godz. 12:30-14:30
  TRIZ: Teoria i praktyka Wynalazczości – s.26MR, ul. Chełmońskiego 37A/41

 • 13.11.2015, godz. 14:30-16:30
  Edukacja Sukcesu: Jak Kształcić Przyszłych Wynalazców – s. 26MR, ul. Chełmońskiego 37A/41

 • 17.11.2015, godz. 10:00-11:30
  Szkicowanie Kluczem do Kreatywności – sala 0.05, ul. Chełmońskiego 37A/41

 • 17.11.2015, godz. 11:30-13:30
  Tajemnice Edisona – sala 0.05, ul. Chełmońskiego 37A/41


Źródło zdjęcia na stronie głównej: cmsphotostudio.com


kbk