Statuetka Chirona dla prof. Jana Twardonia


6 kwietnia 2014 roku

Prof. Jan Twardoń z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymał prestiżową, honorową nagrodę Chirona dla najlepszego popularyzatora praktycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej. Nagrodę wręczył prof. Antoni Schollenberger, przewodniczący Kapituły Nagrody, podczas IV Kongresu Praktyki Weterynaryjnej Vetforum, który odbywał się w Łodzi w dniach od 5 do 6 kwietnia. 

Chiron dla prof. Twardonia

fot. Tomasz Lewandowski

  – Statuetka, co dla mnie szczególnie ważne i cenne, jest wyróżnieniem za popularyzację wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej – powiedział prof. Jan Twardoń. Warto bowiem zaznaczyć, że prof. Jan Twardoń jest szczególnie aktywny na tym polu: szkoli na studiach podyplomowych lekarzy weterynarii, zootechników, hodowców i osoby związane z hodowlą zwierząt, prowadzi wykłady na konferencjach i cyklicznych, comiesięcznych szkoleniach, jest organizatorem międzynarodowych konferencji.

  Chiron dla prof. Twardonia

fot. Tomasz Lewandowski

  Jest także przewodniczącym komisji ds. szkoleń oraz nauki zawodu w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz kierownikiem studiów specjalizacyjnych z zakresu rozrodu zwierząt prowadzonych we Wrocławiu od początków istnienia tej specjalizacji oraz od dwóch lat kierownikiem krajowym specjalizacji „Choroby przeżuwaczy”.

 

chiron_dla_prof_twardonia-3

fot. Tomasz Lewandowski

To już trzecia statuetka Chirona, którą odznaczeni są pracownicy uczelni. Do tej pory wyróżnienie otrzymali prof. Ryszard Badura i prof. Michał Mazurkiewicz.

Dyplom

ds.