Wyszukiwarka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów


 

Prof. dr hab. Krzysztof Romański Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Dr inż. Alicja Kucharska Wydział Nauk o Żywności
Dr hab. Marian Szarycz, prof. nadzw.
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Prof. dr hab. Bogusław Fuchs Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Dr hab. Ryszard Deszcz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i GeodezjiPrzedstawiciele studentów po jednym z każdego wydziału:

Lek. wet. Rafał Ciaputa Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Mgr inż. Katarzyna Kupisz Wydział Nauk o Żywności
Mgr inż. Bartosz Kozak Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Mgr inż. Kamil Duziński Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Mgr inż. Karolina Kolasińska Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Przewodniczącą komisji wybrano prof. dr hab. Bożenę Patkowską-Sokołę, a jej zastępcą została  prof. dr hab. Anna Karczewska.

Zasady działania komisji określają: ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6 grudnia 2006 r.