Wyszukiwarka

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji
Planowane zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków europejskich to: przystosowanie zespołu parkowego w Pawłowicach do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa, budowa Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, a także przebudowa stacji badawczo-dydaktycznej na ośrodek edukacji ekologicznej „Samowtór”. Łącznie koszt planowanych inwestycji realizowanych w ramach funduszy europejskich wynosi 4041,4 tys. zł, w tym środki UE – 1851 tys. zł i środki własne – 2190,4 tys. zł. Planowane zadania w ramach planu inwestycyjnego MNiSW objęły kontynuowanie przebudowy pomieszczenia w stacji badawczo-dydaktycznej w Psarach, modernizację obiektów i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do wymogów bhp w gmachu głównym, a także budowę Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności Medycyny Weterynaryjnej. Łączna planowana kwota tych zadań wyniosła 6,99 mln zł, z tego 683 tys. zł to dotacja MNiSW. W ramach inwestycji własnych, których łączny koszt ma wynieść 3275,3 tys. zł, planuje się kontynuowanie rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych: termodernizację kolejnych obiektów pełniących funkcje edukacyjne, przebudowę pomieszczenia przyległego do sali prosektoryjnej, modernizacje elektroenergetyczne obiektów uczelni oraz kontynuowanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Norwida do Mikulicza-Radeckiego, a także wykonanie instalacji alarmu pożaru Biblioteki Głównej i modernizację holu gmachu „Melioracji”. W ramach zadań inwestycyjnych na terenie RZD planuje się wykonanie wodociągu w Samotworze, przebudowę linii kablowej w Swojcu oraz budowę szklarni w Psarach na łączną kwotę 14 583,2 tys. zł, w tym środki MNiSW – 683 tys. zł, środki UE – 1851 tys. zł i własne – 12 049 tys. zł.