Jak zarządzać małą firmą spinową


11 maja 2012 roku


Celem spotkań, adresowanych do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, było zwiększenie zaangażowania proinnowacyjnego. Uczestnicy warsztatów zdobywali praktyczną wiedzę na temat podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Warsztaty prowadzili członkowie zespołu doradców Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC, konsultanci Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki: Jan Wasilewski, zajmujący się problematyką dotacji z UE i doradztwem biznesowym oraz Cezary Rutka, właściciel firmy ALNAIR, która wspomaga podmioty gospodarcze w wyszukiwaniu nowych kierunków działań, również w procesie komercjalizacji innowacji. 


warsztaty_spin_off


– W prosty sposób będziemy mówili o rzeczach trudnych – powiedział Jan Wasilewski, rozpoczynając cykl spotkań. – W szybkim i bezbolesnym zrozumieniu mechanizmu zależności między decyzjami a wynikami firmy oraz decyzjami a wskaźnikami, przeprowadzimy biznesową grę symulacyjną, w której udział powinni wziąć wszyscy ci, których interesuje świadome wpływanie na wynik końcowy firmy – zapowiadał, zachęcając do udziału w warsztatach.

Spotkania, w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowane pod patronatem prof. Aliny Wieliczko, prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem, odbywały się od listopada 2011 do kwietnia 2012 roku. Wzięło w nich udział blisko 200 osób. Na każdym z pięciu warsztatów ofertę dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych prezentował Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.