Wyszukiwarka

Karolew


22 listopada 2011 roku



– W zarządzaniu gospodarstwem rolnym można kierować się zasadą dwóch palców: krótszy symbolizuje nakłady, dobrze, gdy ten dłuższy wyobraża zyski – powiedział prezes wielkoobszarowego gospodarstwa Henryk Ordanik do studentów zrzeszonych w SKN Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”, którzy 16 listopada zorganizowali wyjazd do gospodarstwa rolnego „Karolew”. – Nie stawiamy na maksymalizację zysków, w gospodarstwie ważny jest człowiek, dlatego mimo przerostu zatrudnienia, zgodnie z obietnicą, chcemy bezpiecznie doprowadzić pracowników do emerytury. Tu każdy odpowiedzialny jest za to, co użytkuje – zdradził sekret sprawnego zarządzania gospodarstwem jego prezes.

Celem wyjazdu było zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną i systemem zarządzanie wielkoobszarowym gospodarstwem rolnym, a także poznanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, jakie stosowane są w przedsiębiorstwie. Spotkanie z prezesem Henrykiem Ordanikiem, a także kierownikami produkcji roślinnej i zwierzęcej pozwoliło studentom, którzy dotychczas nie mieli kontaktu z produkcją rolniczą, na zapoznanie się z zasadami ich organizacji. Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono aspektom ekonomicznym w produkcji rolnej, a także kwestiom polityki państwa wobec gospodarstw wielkoobszarowych. Ciekawość studentów wzbudziły także hodowane w gospodarstwie żubronie – krzyżówki żubra i krowy. Prowadzone w Karolewie badania są unikatowe w skali świata.

muzeum

Studenci realizujący przedmiot ekonomika ochrony roślin i środowiska rolniczego prowadzony przez prof. Marię Golinowską oraz Małgorzatę Borkowską i Michała Kruszyńskiego, mieli również okazję zwiedzić Muzeum Etnograficzne bł. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu.