Prof. Eugeniusz Kołota we władzach PTNO


20 września 2011 roku

 

Prof. Eugeniusz Kołota z Katedry Ogrodnictwa Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w kadencji 2011–2015.

Profesora Kołota, który był założycielem i pierwszym przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego tego PTNO, uhonorowano też Medalem Towarzystwa za wieloletnią aktywną i owocną działalność w Zarządzie Głównym.