Wydarzenia

Zmiany na UPWr: Rada Uczelni

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje wieloma zmianami na polskich uczelniach. Jedną z nich jest powołanie nowego organu – rady uczelni. Jej przewodniczącym na UPWr został Marek Woron.

Kwietniowe posiedzenie senatu

Podczas posiedzenia senatu powołano pierwszą Radę Uczelni, jak również uchwalono regulaminy studiów i Szkoły Doktorskiej UPWr.

Ludzie

Pożegnaliśmy prof. Henryka Skrabkę

Prof. Henryk Skrabka, były prodziekan i dziekan Wydziału Rolniczego, ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, członek Senatu i wieloletni kierownik Katedry Fizjologii Roślin AR, zmarł w wieku 93 lat.

Żegnamy prof. Geringera de Oedenberga

Prof. Henryk Geringer de Oedenberg. Świetny jeździec, sędzia, jedna z ikon polskiej hipologii, erudyta i miłośnik kultury. Zmarł 7 kwietnia po ciężkiej chorobie.

Strefa studencka

Doktorant UPWr ze stypendium im. Anny Pasek

Tegorocznym laureatem stypendium im. Anny Pasek został Krzysztof Wolski, doktorant w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stypendium przyznano po raz 11.

Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Chcesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym? Od 1 maja trwa rekrutacja na naszą uczelnię!

Nauka i biznes

Prof. Górski: – Bez etyki ani rusz

Prof. Andrzej Górski z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce o tym, dlaczego polskie uczelnie powinny wprowadzić regulaminy dotyczące kwestii etycznych.

Wiosna. Więcej dnia, mniej snu

20 marca o godzinie 22:58 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Potrwa do 21 czerwca. Już za tydzień przestawimy zegarki na czas letni, co oznacza, że będziemy krócej spali. Jak to wpływa na organizm człowieka?